Brigáda při registraci na Úřadu práce - 2018

30.12.2017
Brigáda při registraci na Úřadu práce 2018 - nekolidující zaměstnání. Jaké jsou novinky, změny a jak ovlivňuje možnost výdělku minimální mzda

Brigáda při registraci na Úřadu práce - 2018

Pokud chcete při registraci na ÚP zároveň docházet na brigádu tak můžete, pouze je třeba dodržet několik pravidel.

Musím brigádu na ÚP hlásit?

Ano musíte. Podle § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti musíte brigádu nahlásit nejpozději v den nástupu příslušnému ÚP:

"Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají."

Kolik si mohu vydělat?

Maximálně polovinu měsíční minimální mzdy. Pro rok 2017 bylo možné si tak přivydělat maximálně 5.500 Kč/měsíc. V roce 2018 je možné si přivydělat až 6.100 Kč /měsíc.

Na jakou smlouvu mohu chodit na brigádu?

Do poloviny roku 2017 bylo možné si přivydělávat v jakémkoli základním pracovněprávním vztahu. Nyní si můžete přivydělat obvykle na Dohodu o pracovní činnosti nebo Pracovní poměr. Brigádu při ÚP na Dohodu o provedení práce (DPP) již nedovoluje zákon o zaměstnanosti. Více k zákazu DPP při ÚP jsme psali zde.

Jak je to s odvodem zdravotního pojištění ze mzdy?

Při registraci na ÚP se stáváte státním pojištěncem dle § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. To ovšem neznamená, že vám při brigádě nebude pojištění odváděno, rozdíl je pouze ve vyměřovacím základu. Zatímco v případě, kdy nejste na ÚP se musí zaměstnanci odvádět zdravotní pojištění z vyměřovacího základu, kterým je minimální mzda  (§ 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a § 3 odst. 10 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), tak osobám registrovaným na ÚP se z DPČ odvádí na zdravotní pojištění pouze 4,5%. Nezapomeňte zaměstnavateli dodat potvrzení o tom, že jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání - snížíte tak odvod pojištění.

 

 

 

ue2ahd2qimk4qgk5fngves7n00