Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Povolení, licence

Agentura STUDENT s.r.o. je legální agentura práce s více než 25 letou historií, která své podnikání realizuje na základě všech potřebných povolení a registrací. Jsme zároveň členy obou profesních asociací v České republice. 

 

Výpis z obchodního rejstříku

Obchodní rejstřík Agentury STUDENT s.r.o., základní jmění 8 mil Kč

 

Povolení ke zprostředkování zaměstnání

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 14, odst. 1, písmeno a) a c)

Povolení ke zprostředkování zaměstnání vydané Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 14, odst. 1, písmeno b)

 

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši 10.000.000 Kč. Potvrzení ke stažení.

 

Uhrazení kauce 1.000.000 Kč

Od roku 2017 jsou agentury práce povinné složit kauci ve výši 500.000 Kč na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce dle § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

V roce 2024 došlo k navýšení kauce na 1.000.000 Kč, kterou agentura uhradila.

 

Členství v asociacích

Agentura STUDENT je jedním ze zakládajících členů Asociace pracovních agentur APA, od roku 2001, náš certifikát o členství.

Od roku 2009 se Agentura STUDENT zároveň stala členem Asociace poskytovatelů personálních služeb APPS, náš certifikát o členství.

V roce 2011 jsme úspěšně absolvovali interní audit členů APPS, který byl zaměřen na dodržování etického kodexu APPS a zákonů České republiky.

rgt23kdkuknf4kd7m5dt138pc7