Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Dočasné přidělení, agenturní zaměstnávání

Komplexní řešení dočasné pracovní výpomoci. Tato varianta zajištění pracovníků je velmi univerzální a je vhodné pro využití jak na krátkodobé, tak i dlouhodobé období, na nárazové akce nebo náhradu za stálého zaměstnance.

Jak to funguje?

Pracovníky dle Vašeho zadání vyhledáme, zaměstnáme na dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr (dle požadavku a potřeb). Dočasně jej přidělíme na Vámi určené pracoviště a po ukončení jejich práce splníme veškeré zákonné povinnosti zaměstnavatele, tj. provedeme výplatu mzdy a odvedeme pojistné. Vy, jako náš klient, nejste zatíženi žádnou personální ani mzdovou administrativou, pouze potvrzujete odpracované hodiny.

Dočasné přidělení zaměstnanců agentury práce k uživateli se nazývá agenturní zaměstnáváním a řídí se zejména §§ 307a - 309 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Agentura STUDENT s.r.o. je agenturou práce, brigádníci jsou dočasně přidělovaní zaměstnanci agentury, uživatelem je Vaše firma, která brigádníky využívá.

Kolik to stojí?

Hodinová fakturační sazba se skládá z těchto položek (výsledná částka je pak jejich součtem):

  • hrubá mzda zaměstnance
  • zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění
  • odměna naší agentury za provedení komplexní služby, tj. cena za zprostředkování a servis (fixní položka, která se nemění se změnou výše hrubé hodinové mzdy)

Odměna naší agentury je stanovena ve výši 23 až 50 Kč za jednu odpracovanou hodinu dočasně přiděleného zaměstnance dle náročnosti Vašich objednávek, jejich objemu a četnosti. Odměna agentury je určena hodinově a nikoli koeficientem a proč? Protože při zvýšení mezd se u koeficientu automaticky zvedá i marže agentury, i když náročnost zajištění je stále stejná. Se zvyšující se mzdou si agentura marži nezvyšuje.

Co odměna agentury zahrnuje?

  • Vyhledání a výběr pracovníků.
  • Veškerá administrativa spojená s dočasným přidělením a mzdovým servisem (sepsání smluv, přihlášky a odhlášky na OSSZ a ZP, výplaty mezd, odvody sociálního a zdravotního pojištění, zúčtování daní).
  • Vystavení všech dokladů pro zaměstnance a státní úřady.
  • Pojištění odpovědnostní škody až do výše 2 milionů Kč (včetně administrace škodných událostí a jejich likvidace).
  • Pojištění pracovních úrazů (včetně celé administrace úrazů a jejich řešení).
  • Pojištění proti úpadku.
  • Cashflow.

Příklad výpočtu mzdového nákladu pro DPČ bez ceny agentury:

Výše mzdy závisí na druhu práce a zákonem vyžadovaných srovnatelných podmínkách Vašeho kmenového zaměstnance na obdobné pozici, na jakou je brigádník přidělen. Důležitým faktorem k určení mzdy je také situace na trhu práce.

Naše cenová politika je zcela transparentní, výsledná fakturační sazba se řídí výše uvedeným výpočtem, tj. závisí na konkrétní výši hodinové mzdy a ktomu je přičtena cena agentury + DPH.

Víte že...

…cena agentury tvoří obvykle 9 – 17% z celkové fakturační sazby? Oproti tomu zákonné odvody na zdravotní a sociální pojištění (což je 35% z hrubé mzdy) tvoří ve výsledku 20 – 30 % z fakturační sazby.

…v rámci agenturního zaměstnávání nelze využívat již od roku 2004 Dohodu o provedení práce, ale pouze Dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr

…mzdu srovnatelného zaměstnance určuje uživatel, agentura nesmí mzdy určit. Systém, kdy je fakturována jen určitá částka a výše mezd určuje agentura je v rozporu se zákonem – agentura a uživatel jsou povinni zajistit dodržování srovnatelných podmínek a uživatel je povinen agentuře poskytnout aktuální srovnatelné podmínky.

k19icnr3v6n4n805o8aj55qdq5