Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Nezaměstnanost v ČR k 31.7.2022

9. 8. 2022

Během července 2022 došlo k mírnému nárůstu nezaměstnanosti. K 31.7.2022 bylo evidováno celkem 240 706 uchazečů o zaměstnání. To je o téměř 10 000 více, než v předchozím měsíci.

Školení BOZP a pracovní úrazy u agenturních zaměstnanců

21. 6. 2022

Problematika BOZP a pracovních úrazů u zaměstnanců je poměrně známá. Zkráceně se dá říct, že zaměstnavatel je povinen podat zaměstnancům přiměřené informace a pokyny týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Exekuce - sjednocení nezabavitelných částek

15. 6. 2022

V roce 2022 došlo několikrát ke změnám v nezabavitelných částkách, což vedlo i k různým výkladům ze strany exekutorů / insolvenčních soudů. Judikatura NS sjednotila výklad ve prospěch dlužníka.

Nezaměstnanost v ČR k 30.4.2022

10. 5. 2022

Nezaměstnanost dle evidence Úřadu práce ČR v dubnu mírně klesla.

Uprchlíci z Ukrajiny a odvod zdravotního pojištění

19. 4. 2022

Jak je to se státním pojištěním uprchlíků z Ukrajiny v případě, že si najdou přivýdělek? Stát za ně v tu chvíli přestává ZP platit. Pozor tedy na nedoplatky zdravotního pojištění „do minima“!

Otevírací doba Velikonoce 2022

13. 4. 2022

Otevírací doba agentury na Velikonoce 2022

Nezaměstnanost v ČR k 31.3.2022

12. 4. 2022

V březnu 2022 bylo evidováno celkem 252 873 uchazečů o zaměstnání. To je pokles o 10 560 oproti minulému měsíci. Podíl nezaměstnaných osob pokles o 0,1 procentního bodu na 3,4%. Dle dat EUROSTATU má Česká republika stále nejnižší nezaměstnanost v rámci EU.

Zastřené zprostředkování zaměstnávání dle kontrol SUIP 2020

5. 4. 2022

Aby společnost mohla zprostředkovávat zaměstnání, musí splnit řadu zákonných podmínek (povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, případně složení kauce při dočasném přidělování zaměstnanců, pojištění proti úpadku, poskytování srovnatelných mzdových podmínek dočasně přiděleným zaměstnancům…).

Zvýšení základní nezabavitelné částky od 1.4.2022

4. 4. 2022

Zvýšení základní nezabavitelné částky od 1.4.2022 pro exekuce a insolvence

Kontrolní činnosti v oblasti zaměstnanosti SUIP 2020

22. 3. 2022

V roce 2020 bylo v oblasti zaměstnanosti realizováno 6 218 kontrol.

ijt80gp6ook1u4qgon4ihd7gb1