Ověření zaměstnanců, Try & Hire

Jak to funguje?

Agentura Vám dočasně přidělí vyhledaného zaměstnance po dobu, než se rozhodnete, zda jej přijmete do kmenového stavu Vaší společnosti. Máte tak možnost si zájemce vyzkoušet s nižším personálním zatížením, než v případě přímého zaměstnání zájemce.

Kolik to stojí?

Try & Hire můžete využít jak samostatně, tak i v kombinaci s recruitem. Cena se pohybuje individuálně dle kombinace služeb a požadavků klienta.

Víte že…

…agenturní zaměstnanci se Vám nepočítají do headcount a lze tuto variantu využít v případě, kdy čekáte, než Vám centrála povolí další headcount navíc.

…u některých prací není v případě agenturního zaměstnání potřeba (při dočasném přidělení na DPČ) vstupních zdravotních prohlídek a tuto variantu je možné využít, než se Vám uvolní termín u lékaře.

42s66ckvhp7s7pgn8nj7ides13