Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Payroll outsourcing, mandátní zprostředkování

Nejlevnější a nejefektivnější způsob, jak se zcela zbavit starostí o vlastní brigádníky nebo jak rychle získat brigádníky nové.

Tato varianta spolupráce je vhodná především pro pravidelné využívání brigádníků a flexibilní pracovní výpomoc. Zároveň jí lze efektivně využít pro Vaše stávající vlastní brigádníky a snížit si tak náklady za vedení celé agendy brigádníků, mzdy a administraci, která zbytečně zatěžuje Vaše personalisty a mzdovou účtárnu.

Jak to funguje?

Brigádníci jsou Vaši zaměstnanci, avšak celý proces od jejich vyhledání, výběru, sepsání smluv až po výplatu mezd řeší naše společnost. Tato varianta je finančně výhodná díky typu pracovněprávního vztahu (dohoda o provedení práce, dále jen DPP), který je možno s brigádníky uzavřít. Každý zaměstnavatel, kromě agentury práce, může se zaměstnancem DPP uzavřít.

Forma DPP je díky svým parametrům ideální pro flexibilní pracovní výpomoc a zároveň z hlediska mzdových výdajů skutečně výhodná, protože nezakládá účast na odvodech zdravotního a sociálního pojištění (do 10 000 Kč hrubé mzdy). Díky našemu řešení získáte přímou úsporu ve výši 34% hrubé mzdy zaměstnance, a to bez jakéhokoli administrativního zatížení Vaší společnosti.

Co pro Vás děláme?

Naše řešení je postaveno na principu dvou činností, náboru zaměstnanců a vedení mezd.

Nábor zaměstnanců: Naše společnost Vám vyhledá pracovníky a dle objednávek realizuje a komplexně řídí jejich zajištění na Vaše pracoviště. Našim základním nástrojem je interní databáze, rozsáhlá inzerce a především náš specializovaný informační systém umožňující filtrování zaměstnanců dle požadovaných kritérií.

Vedení mezd - payroll: Naše agentura přebírá v plném rozsahu Vaše povinnosti jako zaměstnavatele, bez Vašeho zatížení administrativou. Je to zcela shodná činnost, jakou vykonávají účetní firmy při externím zpracování mezd včetně personální agendy, navíc však provádíme výplaty mezd a další činnosti.

Za správnost výpočtů a vedení mezd naše agentura smluvně ručí a v případě chyb nese veškerou odpovědnost včetně možných finančních náhrad. Měsíčně Vám standardně předáme uzavřené smlouvy, přehledy o odpracovaných hodinách, výši vyplacených mezd a odvedené dani. Na požádání vytvoříme další přehledy a výstupy dle Vašich požadavků.

Kolik to stojí?

Vaše náklady jsou plně transparentní a jsou určeny především hodinovou mzdou pracovníka. Za každou zprocesovanou hodinu účtuje Agentura STUDENT svojí odměnu obvykle ve výši 28 - 50 Kč.

Výše mezd musí odpovídat současnému stavu na trhu práce, aby zajištění Vašich objednávek bylo dobře realizovatelné. V případě potřeby je naše společnost schopná Vám doporučit výši mezd a to s ohledem na současný stav trhu práce.

Víte že...

…výkon práce na DPP je možný jen u přímého zaměstnavatele (což Payroll outsourcing splňuje). Agentura práce v rámci dočasného přidělení má DPP zakázanou.

…zajištění brigádníků na služby (tedy DPP s „agenturou“ a výkon práce u Vás) může být od roku 2017 klasifikováno jako zastřené agenturní zaměstnávání a za jeho prokázání hrozí pokuta 50.000 Kč – 10.000.000 Kč

u905ki34q2gaf0bj9ppc9guro7