Mzdová a exekuční kalkulačka

K čemu mzdová kalkulačka slouží?

Nástroj mzdová kalkulačka jsme vytvořili pro vás, naše brigádníky a zájemce o brigády. Chceme, abyste si sami mohli vypočítat čistou mzdu nebo odměnu, kterou obdržíte po zadání hrubé mzdy a počtu odpracovaných hodin. Výpočet mezd v České republice je bohužel velmi složitý proces, který ovlivňuje mnoho faktorů. A i když se snažíme mzdovou kalkulačku aktualizovat a obsáhnout veškeré proměnné, které do výpočtu zasahují, tak berte prosím výpočet jako orientační.

Pro jaký typ mezd lze tuto mzdovou kalkulačku použít?

Naše mzdová kalkulačka vám vypočítá čistou odměnu pro zaměstnání na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), která je nejrozšířenějším typem pracovní smlouvy v Agentuře STUDENT. Relevantní výsledky vám poskytne i pro pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou.

S čím naše mzdová kalkulačka počítá?

Je možné zadat hrubou hodinovou mzdu a počet odpracovaných hodin. Kalkulačka počítá jak se slevou na poplatníka, tak na studenta i s daňovým zvýhodněním na dítě/děti. Naše mzdová kalkulačka zohledňuje i doplatek zdravotního pojištění do minima v případě, že neexistuje jiný subjekt (stát, jiný zaměstnavatel, Úřad práce…), který by odváděl zdravotní pojištění v minimální výši.


Odpracovaných hodin
h
Hrubá hodinová mzda
Uplatnění slevy na dani
Sleva na poplatníka
Student SŠ, VŠ
Věk do 26 let. Při prezenční formě doktorantského studia na VŠ do 28 let.
Počet dětí
Počet dětí pro uplatnění slevy na daň
Odvod doplatku do minima
Doplatek do minima zdravotního pojištění odvádí jiný zaměstnavatel
Vypočítat
Typ exekuce
Vyberte - přednostní / nepřednostní
Počet vyživovaných osob
Nezaopatřené děti + manžel/ka.
Čistá mzda
Vaše čistá mzda za jeden kalendářní měsíc.
Nezabavitelné minimum
Je nezabavitelné minimum uplatněno u jiného plátce mzdy / důchodu?

Jaké odvody jsou z DPČ?

Daň:

Každý zaměstnanec má právo uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2.070 Kč/měsíc, ta pokrývá hrubou mzdu cca do 10.300 Kč/měsíc. To znamená, že do 10.300 Kč měsíc se Vám ze mzdy neodvádí žádná daň, nad 10.300 Kč se musí z „každé koruny“ odvést 15% ze superhrubé mzdy, což je reálně cca 20,1% z hrubé. Dá se tedy říct, že z 1 koruny odvedete 0,20 Kč na zálohou daň - více naleznete zde.

Pozor – slevu na dani můžete uplatnit vždy pouze u jednoho zaměstnavatele v měsíci, pokud jste slevu uplatnili již u jiného zaměstnavatele, musí se Vám mzda danit od 1. koruny ve výši 15% ze superhrubé mzdy.

Zdravotní pojištění:

Základní zdravotní pojištění pro zaměstnance se odvádí ve výši 4,5% z hrubé mzdy a to ať jste student, nestudent, na ÚP, rodičovské dovolené a další. V případě, že DPČ je vaše jediné zaměstnání a nehradí za vás zdravotní pojištění jiný subjekt (stát, jiný zaměstnavatel), musí se odvádět takzvaně zdravotní pojištění v minimální výši, tedy 4,5% + doplatek pojištění. Pokud je na DPČ mzda nižší než 3.000 Kč hrubého / měsíc není odvod realizován. Vice informací naleznete zde.

Sociální pojištění:

Z DPČ se odvádí ve výši 6,5% z hrubé mzdy - více informací zde

Co je superhrubá mzda

Superhrubá mzda je důležitá pro výpočet daně, jinak je pro zaměstnance mnohdy „nezajímavá“, důvodem je, že se jich netýká – alespoň přímo. Nejedná se o žádné abstraktní číslo, ale o reálný mzdový náklad na zaměstnance, zkráceně se jedná o součet toho co se vyplatí zaměstnanci jako čistá mzda a odvede státu na pojištění a dani. Kromě toho, že ze mzdy zaměstnance jde 4,5% na zdravotní pojištění, 6,5% na sociální pojištění a případně daň, tak za zaměstnavatele se odvádí dalších 9% na zdravotní pojištění a 24,8% na sociální pojištění.

Příklad:

Hrubá mzda 20.000 Kč
Zaměstnanec: Zaměstnavatel:
zdrav. poj. 4,5% = 900 Kč zdrav. poj. 9% = 1.800 Kč
soc. poj. 6,5% = 1.300 Kč soc. poj. 24,8% = 4.960 Kč
zálohová daň = 1.950 Kč  
čistá mzda = 15.850 Kč superhrubá mzda = 26.760 Kč

Při hrubé mzdě 20.000 Kč obdrží zaměstnanec 15.850 Kč, ale superhrubá mzda je 26.760 Kč. Reálně se odvede 10.910 Kč. Zaměstnanec obdrží pouze 59,23% z celého mzdového nákladu, zbytek obdrží stát.


Nové brigády ve vašem e-mailu

Odebíráním nových brigád si zajistíte, že Vám žádná nová práce nebo brigáda z naší nabídky neunikne.

U nás si můžete sami nastavit frekvenci automatického zasílání brigád.
A to každý den nebo pouze 1x týdně.

a4khrfhja50s53ous2ftuvjtb7