Mzdová kalkulačka

K čemu mzdová kalkulačka slouží?

Nástroj mzdová kalkulačka jsme vytvořili pro vás, naše brigádníky a zájemce o brigády. Chceme, abyste si sami mohli vypočítat čistou mzdu nebo odměnu, kterou obdržíte po zadání hrubé mzdy a počtu odpracovaných hodin. Výpočet mezd v České republice je bohužel velmi složitý proces, který ovlivňuje mnoho faktorů. A i když se snažíme mzdovou kalkulačku aktualizovat a obsáhnout veškeré proměnné, které do výpočtu zasahují, tak berte prosím výpočet jako orientační.

Pro jaký typ mezd lze tuto mzdovou kalkulačku použít?

Naše mzdová kalkulačka vám vypočítá čistou odměnu pro zaměstnání na DPČ (dohoda o pracovní činnosti), která je nejrozšířenějším typem pracovní smlouvy v Agentuře STUDENT. Relevantní výsledky vám poskytne i pro pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou.

S čím naše mzdová kalkulačka počítá?

Je možné zadat hrubou hodinovou mzdu a počet odpracovaných hodin. Kalkulačka počítá jak se slevou na poplatníka, tak na studenta i s daňovým zvýhodněním na dítě/děti. Naše mzdová kalkulačka zohledňuje i doplatek zdravotního pojištění do minima v případě, že neexistuje jiný subjekt (stát, jiný zaměstnavatel, Úřad práce…), který by odváděl zdravotní pojištění v minimální výši.


Výpočet čisté mzdy 2018

Odpracovaných hodin
h
Hrubá hodinová mzda
Poplatník daně
Sleva na poplatníka
Student SŠ, VŠ
Věk do 26 let. Při prezenční formě doktorantského studia na VŠ do 28 let.
Počet dětí
Počet dětí pro uplatnění slevy na daň
Odvod doplatku do minima
Doplatek do minima zdravotního pojištění odvádí jiný zaměstnavatel
Vypočítat

Jaké odvody jsou z DPČ?

Daň:

Každý zaměstnanec má právo uplatnit slevu na poplatníka ve výši 2.070 Kč/měsíc, ta pokrývá hrubou mzdu cca do 10.300 Kč/měsíc. To znamená, že do 10.300 Kč měsíc se Vám ze mzdy neodvádí žádná daň, nad 10.300 Kč se musí z „každé koruny“ odvést 15% ze superhrubé mzdy, což je reálně cca 20,1% z hrubé. Dá se tedy říct, že z 1 koruny odvedete 0,20 Kč na zálohou daň.

Pozor – slevu na dani můžete uplatnit vždy pouze u jednoho zaměstnavatele v měsíci, pokud jste slevu uplatnili již u jiného zaměstnavatele, musí se Vám mzda danit od 1. koruny ve výši 15% ze superhrubé mzdy.

Kromě slevy na poplatníka existují i další, které snižují odvod daně: sleva na studenta, sleva na děti, sleva na invaliditu.

Zdravotní pojištění:

Základní zdravotní pojištění pro zaměstnance se odvádí ve výši 4,5% z hrubé mzdy a to ať jste student, nestudent, na ÚP, rodičovské dovolené a další. Občas se lze setkat s termínem, že se Vám musí odvést „zdravotní pojištění v minimální výši“, to je v případě, kdy máte pouze jediného zaměstnavatele, u kterého máte DPČ a není jiný subjekt (stát, ÚP, jiný zaměstnavatel), který by za Vás odvedl pojištění v minimální výši. Pokud se Vás týká tento případ, musí se odvést zdravotní pojištění z minimální mzdy, i když je mzda pouze 5.000 Kč hrubého za měsíc, tak pro výpočet zdravotního pojištění se použije aktuálně zákonem ustanovená minimální mzda. Zdravotní pojištění se odvádí ve výši 4,5% z hrubé mzdy, ale to je minimální částka a může být odvedeno výrazně výše. Bohužel neplatí ani to, že pokud za Vás platí zdravotní pojištění někdo jiný (stát u studentů, ÚP u zájemců o práci, jiný zaměstnavatel), tak jej z DPČ odvádět nemusíte, musíte.

Rok Minimální mzda Minimální zdrav. poj.
2012 8 000 Kč 1 080 Kč
2013 8 000 Kč 1 080 Kč
2014 8 500 Kč 1 148 Kč
2015 9 200 Kč 1 242 Kč
2016 9 900 Kč 1 337 Kč
2017 11 000 Kč 1 485 Kč
2018 12 200 Kč 1 647 Kč

Pozor – pokud je Vaše hrubá mzda na DPČ ve výši pouze 2.500 Kč za měsíc, tak se zdravotní pojištění neodvádí, jedná se tzv. o zaměstnání malého rozsahu (ZMR), při kterém zaměstnanec ani zaměstnavatel nejsou účastni na pojištění.

Sociální pojištění:

Odvádí se vždy z DPČ ve výši 6,5% z hrubé mzdy a to i když je odměna 5.000 Kč hrubého i když je 20.000 Kč hrubého. Výjimku tvoří, stejně jako u zdravotního pojištění, zaměstnání malého rozsahu, kdy se do 2.500 Kč hrubého za měsíc pojištění neodvádí.

Co je superhrubá mzda

Superhrubá mzda je důležitá pro výpočet daně, jinak je pro zaměstnance mnohdy „nezajímavá“, důvodem je, že se jich netýká – alespoň přímo. Nejedná se o žádné abstraktní číslo, ale o reálný mzdový náklad na zaměstnance, zkráceně se jedná o součet toho co se vyplatí zaměstnanci jako čistá mzda a odvede státu na pojištění a dani. Kromě toho, že ze mzdy zaměstnance jde 4,5% na zdravotní pojištění, 6,5% na sociální pojištění a případně daň, tak za zaměstnavatele se odvádí dalších 9% na zdravotní pojištění a 25% na sociální pojištění.

Příklad:

Hrubá mzda 15 000 Kč
Zaměstnanec: Zaměstnavatel:
zdrav. poj. 4,5% = 675 Kč zdrav. poj. 9% = 1.350 Kč
soc. poj. 6,5% = 975 Kč soc. poj. 25% = 3.750 Kč
zálohová daň = 945 Kč  
čistá mzda = 12.405 Kč superhrubá mzda = 20.100 Kč

Při hrubé mzdě 15.000 Kč obdrží zaměstnanec 12.405 Kč, ale superhrubá mzda je 20.100 Kč. Reálně se odvede 7.695 Kč. Zaměstnanec obdrží pouze 61,72% z celého mzdového nákladu, zbytek obdrží stát.


Nové brigády ve vašem e-mailu

Odebíráním nových brigád si zajistíte, že Vám žádná nová práce nebo brigáda z naší nabídky neunikne.

U nás si můžete sami nastavit frenkvenci automatického zasílání brigád.
A to každý den nebo pouze 1x týdně.

7b299lebrvqp8d0j3sos9nhjq6