Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Brigáda při evidenci na ÚP – od 30.7.2017 již jen na DPČ, na DPP nelze

21.9.2017
Novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti znemožnila brigády na dohodu o provedení práce (DPP) při registraci na Úřadu práce.

Dne 30.7.2017 vstoupila v účinnost novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Kromě jiného přináší i změny týkající se možnosti přivýdělku při registraci na ÚP.

Dosud bylo možné si při registraci na ÚP (za předpokladu, že nepobíráte podporu) přivydělat do ½ minimální mzdy, pro rok 2017 se jednalo o částku 5.500 Kč hrubého za měsíc. Přivýdělek, který se správně nazývá nekolidujícím zaměstnáním, bylo možné mít jak na pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, tak i na dohodu o provedení práce.

Od 30.7.2017 již není možné vykonávat nekolidující zaměstnání na DPP. Z původního znění § 25 odst. 3 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti byla dohoda o provedení práce škrtnuta.

 

Původní znění:

„(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“

 

Novelizované znění:

„(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.“

 

Pro dohody o provedení práce uzavřené před 30.7.2017 platí přechodné období v délce 3 měsíců při kterém si lze na DPP stále přivydělat. Při práci vykonávané na DPP uzavřené po 30.7.2017 není již možnost být současně registrován na ÚP.

Důvodem zrušení možnosti přivýdělku na DPP při registraci na ÚP je zřejmě namotivovat zájemce o práci, aby se odhlásili z ÚP a nalezli si stálý pracovní poměr a nevyužívali DPP ze kterého se neodvádí do 10.000 Kč hrubého za měsíc žádné zdravotní ani sociální pojištění. Zda bude mít zrušení přivýdělku na DPP požadovaný efekt nebo ne se ukáže v prvních měsících.

9g2eb2mreu1q5q6pqg8qn8cnm7