Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři (zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa a dalších údajů uvedených v mnou přiložených dokumentech) společností Agentura STUDENT s.r.o., se sídlem Hráského 2231/25, Praha 4 – Chodov, 148 00 (dále jen „správce“) pro účely uvedené níže.

Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři a v přiložených dokumentech, a to ode dne udělení souhlasu po dobu maximálně 5 let. Souhlasím také s předávání osobních údajů potenciálním zaměstnavatelům, pro které správce zajišťuje výběr, nebo kteří si u správce zadali inzerci pracovních pozic.

Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §§11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře jsem byl seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři a přiložených dokumentech shromažďovány a zpracovávány pro účely zasílání obchodních sdělení, kterými se rozumí nabídka pracovních pozic z webových stránek www.student.cz a dále pro účely výběrového řízení na danou pracovní pozici a pro účely evidování mé osoby jakožto potenciálního zaměstnance u správce a jeho klientů. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Souhlasím dále s tím, že mohu být správcem, nebo jeho klientem kontaktován s nabídkou pracovních pozic prostřednictvím telefonu a elektronických prostředků např. e-mailu nebo SMS zpráv ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci, informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní sdělení správcem nadále zasílány, respektive do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle klientovi správce, který jej zařadil do výběrového řízení informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány maximálně však na dobu 5 (pěti) let.

Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

cti2jej7tvek0h2ob187lk9750