Zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění u DPČ od 1.1.2019

6.11.2018
Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11.10.2018 se od 1.ledna 2019 zvyšuje rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 000,- Kč.

Zvýšení rozhodné částky pro účast na nemocenském pojištění u DPČ od 1.1.2019

Dle sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11.10.2018 se od 1.ledna 2019 zvyšuje rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3 000,- Kč.

Co to znamená?

U dohody o pracovní činnosti je stanovená rozhodná částka pro odvod sociálního a zdravotního pojištění. Aktuálně je tato částka ve výši 2.500 Kč a pokud není dosáhnuta nevzniká odvod zdravotního ani sociálního pojištění – jedná se o „zaměstnání malého rozsahu“.

Od 2019 se tato částka zvyšuje na 3.000 Kč. V případě přesáhnutí 3.000 Kč (včetně) bude odvedeno jak sociální pojištění ve výši 6,5% z hrubé mzdy, tak i zdravotní pojištění 4,5% + případný doplatek zdravotního pojištění do minima.

b8kgsvr9ue0empa2jt78kjju53