Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Zvýšení nezabavitelné částky - exekuce

1.3.2022
Navýšením normativních nákladů na bydlení došlo ke zvýšení nezabavitelných částek u exekucí

Zvýšení nezabavitelné částky - exekuce

Dne 28.1.2022 vstoupil v účinnost zákon 17/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Touto změnou došlo k vložení nového § 26a, který ustanovuje částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Tyto částky se připočítávají k uvedeným z § 26 zákona č. 117/1995 Sb. a dochází tak pro rok 2022 k výjimečnému navýšení normativních nákladů na bydlení. 

Navýšení má vliv i na nezebavitelné částky pro exekuce, protože ty se vypočítávají z životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení.

  Původně uváděno pro rok 2022 Nová výše pro rok 2022
Základní nezabavitelná částka 8 006,25 Kč 8 846,25 Kč
Nezabavitelná částka za každou vyživovanou osobu 2 668,75 Kč 2 948,75 Kč
Částka, nad kterou je mzda plně zabavitelná 21 350,00 Kč 23 590,00 Kč

K uvedenému vznikla již i metodika Ministerstva spravedlnosti, bohužel jak je uvedeno v jejím závěru, nejedná se o právně závazný dokument. Samotné soudy (a tedy i exekuční a insolvenční orgány) mohou přistupovat k problematice odlišně, což se může stát v důsledku nestandardního vložení § 26a do zákona č. 117/1995 Sb., místo obvyklé úpravy samotného §26. Je tedy možné, že některé orgány nebudou ochotné přistoupit k navýšení nezabavitelného minima dle výše uvedeného.

9d7hke56tn0epg4c4dgs6v9ue1