Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Zrušení zdravotních průkazů od 1.7.2023

26.6.2023
Od 1.7.2023 dochází ke zrušení zdravotníchprůkazů, nebudou tedy již třeba ani na brigády v supermarketech.

Zrušení potravinářských průkazů od 1.7.2023 

od 1.7.2023 se mění zákonem č. 167/2023 Sb. zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Poměrně zásadní změnou je odebrání povinnosti mít zdravotní průkaz pro fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin, zpracování potravin nebo při uvádění potravin na trh.

Tímto zaniká povinnost zdravotních průkazů pro výkon práce, není tedy nadále již např. nutný pro brigádě v supermarketech nebo kuchyni. Jedná se o poměrně logický krok a to vzhledem k tomu, že v posledních letech byl průkaz často jen formalita (průkaz z roku 2010 na dobu neurčitou apod.)

Od 1. 7. již nebude průkaz pro práci v potravinářství (zdravotní průkaz) na brigádách vyžadován.

Konkrétní změna je v § 19 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví:

Znění zákona od 1.7.2023: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258/zneni-20230701

lcl1geffh6inajpg6vkdncim47