Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Životní úroveň za posledních 30 let

17.3.2023
Dle dat Hospodářské komory České republiky rostla v posledních 30 letech průměrná hrubá mzda zaměstnanců v průměru o 3% ročně.

Životní úroveň za posledních 30 let

Dle dat Hospodářské komory České republiky rostla v posledních 30 letech průměrná hrubá mzda zaměstnanců v průměru o 3% ročně. V roce 1994 byla průměrná hrubá mzda 7 004,- Kč. Od té doby je více než 5x vyšší. Po odečtení růstu spotřebitelský cen mají zaměstnanci v průměru 2,5krát vyšší mzdy.

Největší nárůst mezd byl zaznamenán v letech 1995 a 1996. Na růst mělo vliv oživení hospodářského růstu, vysoká poptávka po pracovní síle a expanze soukromého podnikání. K reálnému poklesu mezd zaměstnanců došlo v posledních 30 letech jen v pěti případech (v letech 1998, 2000, 2012 a 2013). K dalšímu propadu došlo dle předběžného odhadu v roce 2022 vlivem energetické krize.

V rámci vzájemné srovnatelnosti dat byl vývoj průměrných hrubých měsíčních mezd analyzován v amerických dolarech. Z této analýzy vyplývá, že se států Visegrádské skupiny mají nejvyšší mzdy zaměstnanci v Polsku a České republice. Nejhůře si vede Slovensko.

V roce 1995 byly průměrné mzdy v České republice na úrovni 37% průměru OECD. V roce 2021 dosahovaly 61%.

Zdroj: www.komora.cz

pb83dd62d0o1u42e0okhh3vt27