Zdravotní pojištění studentů v době prázdnin

29.5.2019
Kdy přestává stát platit zdravotní pojištění za studenty a musí si jej hradit sami nebo v plné výši ze mzdy?

Zdravotní pojištění studentů v době prázdnin

Již se blíží letní prázdniny a s tím i problematika, jak to mají studenti se zdravotním pojištěním přes léto – do kdy to platí škola a kdy se mu to musí odvádět plně ze mzdy nebo si jej musí hradit sám.

Studenti středních škol:

  • Student denního studia, který ukončil I., II. nebo III. ročník. – Status studenta platí po celé prázdniny ve všech případech
  • Student denního studia, který složil maturitní zkoušku / obdržel výuční list a byl přijat na navazující akreditované studium (např. VOŠ nebo VŠ) - Status studenta platí po celé prázdniny ve všech případech
  • Student denního studia, který složil maturitní zkoušku, ale ve studiu nepokračuje – Pokud má smlouvu (PP nebo DPČ) platnou PO CELÉ PRÁZDNINY, je studentem do 30. 06. 2019 – o prázdninách doplatky zdravotního pojištění do minima
  • Student denního studia, který ukončil IV. ročník, ale neodmaturoval a čeká ho maturita v září – Status studenta platí po celé prázdniny
  • Student dálkového studia, bez ohledu na věk - V tomto případě pracovník není považován za studenta ve chvíli kdy pracuje na DPČ nebo PP, musí se mu strhávat zdravotní pojištění do minima.

Studenti vysokých škol:

  • Student denního / dálkového studia VŠ mladší 26 let, který po prázdninách pokračuje ve studiu v rámci svého studijního programu (např. bakalářské studium z II. do III. ročníku, Magisterské z I. do II. apod.) - Je považován za studenta celé prázdniny.
  • Student denního / dálkového studia VŠ mladší 26 let, který řádně ukončil studijní program. - Je student minimálně do konce měsíce, kdy složil zkoušku. Dále pak i další měsíc, pokud ovšem nenastoupí ihned 1. dne do práce na DPČ nebo PP
  • Student denního/dálkového studia VŠ mladší 26 let, který přerušil studium. - V tomto případě je student jen do dne, ke kterému přerušil. Doplatky ZP do minima se počítá již poměrnou částí od toho dne kdy přerušil studium.
  • Student denního / dálkového studia VŠ mladší 26 let, který zanechal studium / byl vyloučen - Student je do dne doručení rozhodnutí ze školy. Dále pak i další měsíc, pokud ovšem nenastoupí ihned 1. dne do práce na DPČ nebo PP
fgiqr8ai82hboeaokbbab7f7h5