Zdravotní pojištění při nástupu na SŠ nebo VŠ

13.11.2018
Vysoké a střední školy nemají při zahájení studia povinnost hlásit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojištění při nástupu na SŠ nebo VŠ

Vysoké a střední školy nemají při zahájení studia povinnost hlásit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně.
Studenti, kteří nastupují na střední nebo vysokou školu mohou mylně předpokládat, že pojistné za ně platí stát. Může se tedy stát, že student je považován za neplatiče.

Mnoho studentů předpokládá, že střední nebo vysoká škola automaticky při započetí studia nahlásí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně. Toto ale mnohdy neplatí. Školy nemají povinnost oznamovat pojišťovně zahájení ani ukončení studia. Oznamovací povinnost má dle zákona pojištěnec (nebo jeho zákonný zástupce). Každý student by si tak měl ověřit, zda je jeho nástup ke studiu oznámen zdravotní pojišťovně. Pokud tak neučiní a nahlášení neprovedou sami, mohou být považováni za neplatiče.

Zda bylo pokračující studium zdravotní pojišťovně nahlášeno může student ověřit přímo  v pojišťovně. Pokud nahlášeno není, musí student pojišťovně dodat příslušné potvrzení (potvrzení o studiu, písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu..). Tyto skutečnosti je nutné oznámit zdravotní pojišťovně během září. Pokud zápis ke studiu na vysokou školu probíhá později, student o této skutečnosti musí zdravotní pojišťovnu informovat a dodat alespoň vyrozumění o přijetí.

Student musí oznámit i přerušení a znovuzahájení studia ve lhůtě 8 dnů.

Studenti do 26 let jsou považováni za nezaopatřené děti a stát za ně platí pojistné při splnění následujících podmínek:

  1. Jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání – studium na střední nebo vysoké škole mimo:
    1. Studium dálkové, distanční, večerní, nebo kombinované studium na SŠ,  kdy je student zároveň výdělečně činný nebo má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
    2. Studium na SŠ nebo VŠ mimo Českou republiku, pokud není dle rozhodnutí MŠMT postaveno na roveň studia v ČR.
  2. Studium v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou (platí pouze pro osoby, které úspěšně odmaturovali nebo absolvovali konzervatoř ve stejném roce, jako zahájili studium.

 

Zdroj: www.vzp.cz

tpfenbkgs2c1otaght4rpf90h7