Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Zastřené zprostředkování zaměstnávání dle kontrol SUIP 2020

5.4.2022
Aby společnost mohla zprostředkovávat zaměstnání, musí splnit řadu zákonných podmínek (povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, případně složení kauce při dočasném přidělování zaměstnanců, pojištění proti úpadku, poskytování srovnatelných mzdových podmínek dočasně přiděleným zaměstnancům…).

Zastřené zprostředkování zaměstnávání dle kontrol SUIP 2020

Aby společnost mohla zprostředkovávat zaměstnání, musí splnit řadu zákonných podmínek (povolení k příslušné formě zprostředkování zaměstnání, případně složení kauce při dočasném přidělování zaměstnanců, pojištění proti úpadku, poskytování srovnatelných mzdových podmínek dočasně přiděleným zaměstnancům…).

Na dodržování těchto předpisů se zaměřily kontroly SUIP v roce 2020.

Provedenými kontrolami bylo zjištěno 776 porušení pracovněprávních předpisů. Přímo zastřené zprostředkování zaměstnání bylo zjištěno u 101 kontrolovaných subjektů. Dále bylo při kontrolách zastřeného zprostředkování zaměstnání zjištěna i porušení jiných pracovněprávních předpisů:

  • 37 porušení v oblasti informační povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí,
  • 22 porušení v oblasti povinnosti zaměstnavatele mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu,
  • 18 porušení v oblasti dodržování podmínek, za kterých je možné zprostředkovávat zaměstnání (tedy na základě povolení k příslušné formě  zprostředkování zaměstnání),
  • 8 porušení v oblasti evidenční povinnosti zaměstnavatele v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců ze zahraničí,
  • 6 porušení v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinnosti na písemnou
    formu těchto dohod

Zastřené zprostředkování zaměstnání bylo v roce 2020 odhaleno v 208 případech a bylo uloženo celkem 80 pokut v celkové výši 36 277 000,-. Průměrná výše pokuty je tedy ve výši 453 462,- Kč.

Zdroj: www.suip.cz

0oo8ultr2af0396fdtfas04ou5