Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Zaručená a minimální mzda v roce 2019

21.11.2018
Zaručená a minimální mzda v roce 2019, celkem 8 úrovní dle profese

Minimální mzda v roce 2019

Pro rok 2019 se zvyšuje minimální mzda z 12.200 Kč/měsíc na 13.350/měsíc Kč. Hodinová hrubá mzda se zvyšuje z 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Tím se zvyšuje i odvod zdravotního pojištění v minimální výši z 1.647 Kč na  1.823 Kč. To pro zaměstnance znamená, že pokud je například zaměstnán na DPČ a nemá jiného plátce mzdy, ani není státními pojištěnec, musí se jim zdravotní pojištění odvést ve výši 1.803 Kč i v případě, kdy měsíční výdělek činí jen 3.900 Kč hrubého za měsíc (například odpracoval pouze 30h se mzdou 130,00 Kč/h).

 

Zaručena mzda v roce 2019

Minimální mzda není pro všechny profese stejná, liší se dle vykonávané práce.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 01. 01. 2019 se tedy zvedají také tzv. zaručené mzdy u pracovních profesí dle druhu vykonávané práce pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti do 8 skupin, a činí:
 

Zaručená mzda v roce 2019
Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč/hod Nejnižší úroveň v Kč/měsíc
     
1. skupina 79,80 Kč 13.350,00 Kč
2. skupina 88,10 Kč 14.740,00 Kč
3. skupina 97,30 Kč 16.280,00 Kč
4. skupina 107,40 Kč 17.970,00 Kč
5. skupina 118,60 Kč 19.850,00 Kč
6. skupina 130,90 Kč 21.900,00 Kč
7. skupina 144,50 Kč 24.180,00 Kč
8. skupina 159,60 Kč 26.700,00 Kč

1. skupina

2019: 79,80 Kč/hod nebo 13.350 Kč/měsíc (pro 1. skupinu je výše minimální mzdy rovna výši zaručené mzdy)

Příklady:

pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)

ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti

jednoduché strojní šití, drobné šicí práce

přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví

základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů

běžný úklid, vynášení odpadků, luxování

doručování různých druhů zásilek

kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů

 

2. skupina

2019: 88,10 Kč/hod nebo 14.740 Kč/měsíc

Příklady:

ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg

kopáčské práce

přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček

opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem

montáž lešení do výšky 10 metrů

sanitář

nabídka a prodej omezeného sortimentu  nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených  výrobků, nápojů  a  suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem

domovnické a školnické práce včetně drobné údržby

ochrana objektů, sbírek a podobně

doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem

manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu

řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace

řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností

do 3,5 tun

výroba jednoduchých jídel z polotovarů,  výroba polévek a příloh k hlavním jídlům

péče o svěřené pokoje v mezinárodních  hotelech

prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty

třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek

 

3. skupina

2019: 97,30 Kč/hod nebo 16.280 Kč/měsíc

Příklady:

vyzdívání příček ze všech druhů materiálů

složitější klempířské práce

jednodušší instalační a topenářské práce

opravy elektrických rotačních a  tepelných spotřebičů

odborné holičské a kadeřnické práce

nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování,

vystavení  a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa

výroba a výdej běžných druhů teplých  jídel

obsluha zákazníků podle jejich objednávek  v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb

pokladní manipulace s peněžní hotovostí

samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.

jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi

řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny

střední a generální opravy automobilů

ošetřovatel, zubní instrumentář

zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce

strojvedoucí metra

porážení skotu a jateční zpracování masa

 

4. skupina

2019: 107,40 Kč/hod nebo 17.970 Kč/měsíc

Příklady:

všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

složitější instalační a topenářské práce

organizační  doprovod  zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery

výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění  srážek  ze mzdy, pojistného apod.

samostatné účtování  pohledávek a závazků, sledování  a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních  účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků

zajišťování provozuschopnosti  a  správy jednodušších technických  a technologických zařízení a staveb

výroba náročných  specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené  kuchyně pro  bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur

zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě

diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad

strojvedoucí na vedlejších železničních tratích

lámání včetně korektur časopisů

 

5. skupina

2019: 118,60 Kč/hod nebo 19.850 Kč/měsíc

Příklady:

řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)

všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem

zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky,  sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků

samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem

zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace

zajišťování správy rozsáhlého majetku

vytváření a testování aplikačního programového vybavení

běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance

zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků

vzdělávání dětí předškolního věku

instruktor praktického výcviku v autoškole

samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb

organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení

 

6. skupina

2019: 130,90 Kč/hod nebo 21.900 Kč/měsíc

Příklady:

zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních  obchodních

vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen

koordinace vývoje aplikačního  programového vybavení, návrh jeho systémových komponent

správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení

výstavba,administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací

tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů

samostatné vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

 

7. skupina

2019: 144,50 Kč/hod nebo 24.180 Kč/měsíc

Příklady:

stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit  a  zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

tvorba celkových marketingových strategií a prognóz

vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol

koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou  strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi

vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky

lékař, zubař, farmaceut

 

8. skupina

2019: 159,60 Kč/hod nebo 26.700 Kč/měsíc

Příklady:

stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace

finanční operace na finančním a kapitálovém trhu

tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)

qp3vf4vn0lh9flpalhqrhf4t90