Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny – Režim Ukrajina

3.3.2018
Zaměstnavatelé se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Jedním z řešení může být využití Režimu Ukrajina.

Zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny – Režim Ukrajina

Míra nezaměstnanosti je v ČR stále na velmi nízké úrovni. V lednu se držela na hodnotě 2,4% a meziročně se snížila o 1 procentní bod.
Zaměstnavatelé se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Jedním z řešení může být využití Režimu Ukrajina, který je realizován Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy.

Projekt Režim Ukrajina se zaměřuje na zaměstnávání středně a nízko kvalifikovaných zaměstnanců. Navazuje na tvz. Pilotní projekt Ukrajina pro specialisty, jehož cílem je zrychlit a zefektivnit vyřizování žádostí o zaměstnanecké a modré karty pro specialisty z Ukrajiny. Ti v České republice vykonávají vysoce kvalifikovanou práci v oblasti výroby nebo služeb.

Na základě informací, které zveřejnila Hospodářská komora České republiky, schválila vláda ČR k 31.1.2018 navýšení roční kvóty pracovních sil z Ukrajiny z 10 000 na dvojnásobek. Rozhodnutí vlády zkrátí čekání zaměstnavatelů na pracovníky z Ukrajiny.

Pokud má zaměstnavatel již vybrané konkrétní pracovníky, může díky projektu výrazně urychlit proces vydání zaměstnanecké karty. O zařazení do projektu je možné zažádat prostřednictvím Hospodářské komory České republiky nebo prostřednictvím některých krajských hospodářských komor. Zařazení do projektu je zpoplatněno. Uchazeč z Ukrajiny je následně kontaktován přímo konzulárním oddělením a vyzván k návštěvě.
Pro zařazení do projektu musí být pracovní místo zaneseno v centrální evidenci volných pracovních míst. Pokud se nepodaří do 30 dnů místo obsadit, bude automaticky zařazeno do centrální evidence volných míst pro zaměstnaneckou kartu. V tuto chvíli je možné místo nabídnout i uchazečům z Ukrajiny.

Zdroj:
www.komora.cz

www.czso.cz

 

polteh85dcnrenu13n71fkrp43