Vývoj minimální mzdy od roku 1991

5.12.2018
Minimální mzda byla v ČR zavedena v roce 1991 a její výše činila 2000,- Kč/měsíc.

Vývoj minimální mzdy od roku 1991

Minimální mzda byla v ČR zavedena v roce 1991 a její výše činila 2000,- Kč/měsíc. Tato částka odpovídala hodinové mzdě 10,80 Kč/hod. Od 1.1.2019 dojde již k dvacáté změně výše minimální mzdy.

V následujícím grafu jsme shrnuli vývoj minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena.

Zdroj: www.mpsv.cz

00ouea3c4t5c6ratceii9g5ns6