Vydání nového povolení ke zprostředkování zaměstnání - GŘ ÚP ČR

7.10.2019
Agentura STUDENT s.r.o. má vydáné nové povolení pro zprostředkování zaměstnání a může i nadále dočasně přidělovat zaměstnance .

Vydání nového povolení ke zprostředkování zaměstnání - GŘ ÚP ČR

Aby agentura práce mohla dočasně přidělovat zaměstnance k uživateli musí mít splněno několik podmínek. Jednou z nich je povolení ke zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b) zákona
o zaměstnanosti. Dosud bylo povolení vydávané vždy na 3 roky. Agentuře STUDENT s.r.o. se blížil konec této doby a tak jsme požádali o nové povolení, které se nově vydává již na dobu neurčitou.

Povolení naleznete zde.

Další náležitosti které musí Agentura práce splňovat jsou:

  • mít sjednané pojištění proti úpadku - § 58a odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „Agentura práce, které bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku (dále jen „pojištění“), na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu.“ Na rozdíl od uděleného povolení neexistuje veřejná databáze sjednaných pojištění. Nicméně se můžete zkusit zeptat, zda vám agentura předloží certifikát od pojišťovny, neměl by to být problém – náš naleznete zde.
  • od roku 2017 mít povinně složenou kauci dle § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve výši 500.000 Kč a to na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce. Zde je to náročnější, protože stejně jako u pojištění neexistuje žádný veřejný registr a navíc neexistuje ani žádné oficiální potvrzení o úhradě. Neuhrazení kauce automaticky znamená zánik povolení a takovou agenturu práce nenaleznete v registru MPSV. Naše agentura uhradila kauci v řádném termínu.
3t880i8da78e0qnlkf2qqsrne1