Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Uprchlíci z Ukrajiny a odvod zdravotního pojištění

19.4.2022
Jak je to se státním pojištěním uprchlíků z Ukrajiny v případě, že si najdou přivýdělek? Stát za ně v tu chvíli přestává ZP platit. Pozor tedy na nedoplatky zdravotního pojištění „do minima“!

Uprchlíci z Ukrajiny a odvod zdravotního pojištění

Jak je to se státním pojištěním uprchlíků z Ukrajiny v případě, že si najdou přivýdělek? Stát za ně v tu chvíli přestává ZP platit. Pozor tedy na nedoplatky zdravotního pojištění „do minima“!

Po přijetí zákonů 65/2022 Sb. a 66/2022 Sb. („LEX Ukrajina“) bylo veřejně komunikováno, že Ukrajinci prchající před válkou budou z pohledu zdravotního pojištění tzv. „státními pojištěnci“. Obecně je za státního pojištěnce považován například student mladší 26 let, osoba registrovaná na ÚP, invalidní nebo starobní důchodce, rodič na rodičovské dovolené. Pokud taková osoba začne pracovat, například na dohodu o pracovní činnosti, odvede se jí z hrubé mzdy součtem 11% pojištění (sociální 6,5% a zdravotní 4,5%) a nemusí doplácet tzv. do minima – nemusí být pro výpočet ZP dodržen min. vyměřovací základ.

V případě uprchlíků je ale situace komplikovanější. Z VZP máme potvrzeno, že:

  • uprchlík z Ukrajiny který obdrží VÍZUM strpěním a dočasnou ochranou (vízum D/VS/U nebo D/DO/667, 668 a 669) je na pojišťovně automaticky zaregistrován pod „kód“ A (azilant)
  • s kódem A se stává státním pojištěncem – úhrada ZP je hrazena „státem“
  • pokud ale začne tato osoba pracovat, změní se v systému automaticky kód na Z (zaměstnaný cizinec)
  • osoba s kódem Z ale nespadá do kategorie státní zaměstnanec a je nutno dopočítat ZP do minima

Pokud tedy zaměstnáte uprchlíka z Ukrajiny například na DPČ (dohodu o pracovní činnosti), nebo na částečný PP, protože pro něj nemáte práci na plný úvazek, je nezbytné dopočítat za něj ZP.

Příklad pro výdělek 5 000,00 Kč/měsíce na DPČ bude odvedeno:

  • za zaměstnavatele 1 240,00 Kč sociální pojištění, 450,00 Kč zdravotní pojištění a
  • zaměstnance 325,00 Kč na sociálním pojištění a 225,00 Kč na zdravotním pojištění + 1 512,00 Kč doplatek zdravotního pojištění do minimální výše.

ZDROJ: LinkedIN - Jan Zábranský

8h35vjmtlnrn2tps10hkucl6f4