Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Superhrubá mzda a co vlastně znamená?

6.2.2018
Superhrubá mzda a co vlastně znamená? Jaký je její skutečný význam a k čemu slouží?

Zrušení superhrubé mzdy

Ohledně možného zrušení superhrubé mzdy se hovoří již několik let, naposledy byl ohlášen termín plánovaného zrušení k roku 2019 (zdroj: www.ihned.cz). Na kolik je záměr jejího zrušení v tuto chvíli reálný nelze s přesností říct. Nicméně velkou otázkou je, co se vlastně pod názvem superhrubé mzdy skrývá. Nemalá část zaměstnanců má dojem, že se jich netýká, případně mají jen základní povědomí o tom, že se jedná o součet nákladů na zaměstnance.

Co je superhrubá mzda?

Superhrubá mzda byla zavedena v roce 2008 a prakticky obsahuje dvě informace:

  1. jedná se o celkový náklad na zaměstnance, tedy o součet hrubé mzdy, odvod sociálního pojištění za zaměstnavatele (25% z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění za zaměstnavatele (9% z hrubé mzdy).
  2. základ pro výpočet daně.

1. celkový náklad na zaměstnance

Zaměstnanci se z hrubé mzdy odvádí 4,5% na zdravotní pojištění a 6,5% na sociální pojištění. Kromě toho musí zaměstnavatel odvést dalších 9% na zdravotní pojištění a 25% na sociální pojištění. Celkově je tedy odvod výrazně vetší, než 11%, které se strhávají z hrubé mzdy zaměstnance.

2. základ pro výpočet daně.

Pokud vezmeme superhrubou mzdu a zaokrouhlíme jí na 100 koruny nahoru, získáme základ pro výpočet daně z příjmu. Daň z příjmu fyzických osob je aktuálně 15%, nicméně na rozdíl od zdravotního a sociálního pojištění se nepočítá z hrubé mzdy, ale ze superhrubé mzdy. Pokud bychom chtěli spočítat výši daně z hrubé mzdy, tak 15% ze supehrubé mzdy odpovídá cca 20,1% z hrubé mzdy. Od takto vypočítané daně se následně odečítají různé slevy, na které máte nárok. Mezi nejčastější patří sleva na poplatníka (2.070 Kč) a sleva na studenta (335 Kč).

Příklad zdanění mzdy:

Hrubá mzda 15 000 Kč
Zaměstnanec: Zaměstnavatel:
zdrav. poj. 4,5% = 675 Kč zdrav. poj. 9% = 1.350 Kč
soc. poj. 6,5% = 975 Kč soc. poj. 25% = 3.750 Kč
zálohová daň = 945 Kč  
čistá mzda = 12.405 Kč superhrubá mzda = 20.100 Kč

Při hrubé mzdě 15.000 Kč obdrží zaměstnanec 12.405 Kč, ale superhrubá mzda je 20.100 Kč. Reálně se odvede 7.695 Kč. Zaměstnanec obdrží pouze 61,72% z celého mzdového nákladu, zbytek obdrží stát.

i1tk5roan0qqt6nn7iss8c14u5