Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Reálné výdělky se meziročně propadly skoro o 10 %

5.12.2022
Přestože průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2022 vzrostla oproti předchozímu roku o 6,1 %, reálně po zahrnutí inflace klesla o 9,8 %. Průměrná mzda v tomto období byla 39 858,- Kč. Mzdy sice rostou, inflace je ale rychlejší.

Reálné výdělky se meziročně propadly skoro o 10 %

Přestože průměrná mzda ve třetím čtvrtletí roku 2022 vzrostla oproti předchozímu roku o 6,1 %, reálně po zahrnutí inflace klesla o 9,8 %. Průměrná mzda v tomto období byla 39 858,- Kč. Mzdy sice rostou, inflace je ale rychlejší.

Nejnižší nárůst mezd byl zaznamenám v odvětvích – zdravotnictví, sociální péče, veřejná správa a vzdělání. Naopak nejvyšší nárůst mezd byl ve výrobě elektrických zařízení, dopravě a skladování.

Pokles reálných mezd je v ČR jeden z nejhlubších v rámci EU.

Zdroj: www.e15.cz

854cbtfbejf2aklefsg6tlnvv0