Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Reakce na článek Seznam Zprávy

15.12.2023
Jako členové Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), tedy tzv. agentur práce či poskytovatelů agenturního zaměstnávání, se chceme připojit k varování před jednáním podvodných společností, které se za agentury práce pouze vydávají.

Reakce na článek Seznam Zprávy

Jako členové Asociace poskytovatelů personálních služeb (APPS), tedy tzv. agentur práce či poskytovatelů agenturního zaměstnávání, se chceme připojit k varování před jednáním podvodných společností, které se za agentury práce pouze vydávají.

Činíme tak v reakci na článek serveru Seznam Zprávy https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-z-vyplaty-vidi-jen-par-tisic-uprchlice-popisuje-agenturni-zamestnavani-240746

V první řadě chceme nabídnout odborné poradenství a pomoc veškeré veřejnosti v tom, jak takové podvodné společnosti rozeznat a nenaletět jim.

Všechny agentury práce musí mít licenci Ministerstva práce a sociálních věcí. To lze snadno a rychle ověřit na stránkách MPSV na adrese https://www.mpsv.cz/-/vyhledavani-agentur-prace.

Pokud vám agenturní práci nabízí společnost, kterou nelze na těchto stránkách najít, jedná se vždy o podvod. Trvejte na tom, aby Vám zaměstnavatel předal podepsanou pracovní smlouvu, je to jeho povinnost. Před podpisem smlouvy si vše podrobně zkontrolujte, především mzdové podmínky a Vaše povinnosti. Pokud dostanete k podpisu dohodu o provedení práce, nemůže v žádném případě jít o agenturní zaměstnávání (to zákon neumožňuje), práci Vám nabízí pravděpodobně pseudoagentura, která tím obchází zákony a pravidla - nejste nijak chráněni, z Vaší mzdy nebudete vůbec pojištěni.

Legální pracovní agentura vám musí vždy nabídnout stejné či srovnatelné mzdové a pracovní podmínky jako kmenovým zaměstnancům firmy, pro kterou budete pracovat (tj. u které budete na práci přidělení). Žádejte o doložení toho, že se tak skutečně děje.

Při každé výplatě mzdy musíte dostat srozumitelnou výplatní pásku, ze které bude patrná výše vaší hrubé mzdy, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň a také jiných případných srážek ze mzdy. Mzda musí samozřejmě odpovídat ujednání v pracovní smlouvě.

Požadujte, aby veškeré pracovněprávní dokumenty jako je pracovní smlouva, dohoda o srážkách apod. byly vyhotoveny ve vašem rodném jazyce nebo v jazyce, kterému jste schopni dostatečně porozumět.

V případě pochybností se obraťte na pobočky Úřadu práce a podejte stížnost. Tu pak musí příslušné úřady řádně prověřit a informovat vás o výsledku. Doložte důležité skutečnosti (např. smlouvu, výplatní pásku apod.).

Můžete se také obrátit na jakéhokoliv členy naší Asociace. Jejich přehled naleznete na http://www.apps.cz/clenove-apps/

Zároveň bychom se chtěli ohradit vůči označování takových podvodníků a podvodných společností médii za agentury práce. Jak jsme uvedli, zda se jedná o agenturu práce se dá snadno ověřit. Jistě tak mohl učinit i autor článku, pan Petr Švihel. Mohl také sám zjistit, o jakou společnost se jedná, a podat na ní trestní oznámení nebo alespoň upozornit příslušné orgány nebo právě naši Asociaci.

Pokusili jsme se s autem článku přes sociální sítě spojit, abychom zjistili o jakou společnost či podvodníka se jedná, a pomohli tak sjednat nápravu a potrestání. Mohli bychom také pomoci z nouze příslušné pracovnici, o které se ve svém článku zmiňuje. Pan Švihel však na naši výzvu nereagoval.

Je v zájmu všech našich členů, aby se takové smutné případy nestávaly a jsme připraveni tomu aktivně napomáhat. Budeme rádi za spolupráci s kýmkoliv, kdo se o takovém jednání dozví.

uhg6t5urt2q4jhk62va0god2j7