Prognóza trhu práce dle HK

23.11.2018
Dle prognózy Hospodářské komory se růst hospodářství zpomalí z důvodu nedostatku pracovníků ve výrobě.

Prognóza trhu práce dle HK

Dle prognózy Hospodářské komory se růst hospodářství zpomalí z důvodu nedostatku pracovníků ve výrobě. Zpomalovat bude patrně i v příštím roce. Hospodářská komora nevylučuje, že zaměstnavatelům bude v polovině příštího roku chybět už 500 000 pracovníků.

V České republice se nezaměstnanost dlouhodobě drží na rekordně nízké úrovni. Počet volných pracovních pozic, které evidoval úřad práce, převýšil 316 tisíc. Celkový počet volných pracovních míst je ale vyšší o pozice, které nejsou inzerovány přes úřad práce a zaměstnavatelé pro jejich obsazení využívají jiné zdroje inzerce. Celkový počet volných pracovních míst na internetu, které zároveň nejsou inzerované úřadem práce je v průměru o 47 % vyšší.
Dle Hospodářské komory v České republice chybí již 440 tisíc zaměstnanců (údaj se liší od statistiky úřadu práce, kde nejsou inzerovány veškeré volné pozice).
Volné pracovní síly jsou také využívány ze strany veřejného sektoru a pracovní síly odčerpávají i zahraniční zaměstnavatelé.

Graf: Vývoj počtu volných pracovních míst v ČR (tis.osob)

Zdroj: Komorová národohospodářská prognóza

Nedostatečné množství volných pracovních sil má za následek i ztráty na daních a odvodech. Stát tak dle odhadu Hospodářské komory přijde v roce 2019 o 110 miliard korun.
Hospodářská komora vede z těchto důvodů jednání s vládou o zvýšení ročních kvót v Režimu Ukrajina, který umožňuje zrychlené přijímání kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny. Nicméně dle Hospodářské komory není import pracovní síly ze zahraničí dlouhodobým řešením.

Hospodářská komora dále předpokládá, že růst mezd bude pokračovat i v roce 2019. Zároveň je trh práce v situaci, kdy zaměstnavatelé hovoří o růstu mezd jako o větší překážce než nedostatek pracovní síly. Z prognózy hospodářské komory vyplývá, že v roce 2019 mzdy vzrostou o více než 8%. Zaměstnavatelé navyšováním mezd svým zaměstnancům bojují především proti odchodu zaměstnanců k jiným zaměstnavatelům. Růst efektivity jejich práce je v současné situaci až na druhém místě.

Hospodářská komora proto zaměstnavatelům doporučuje, aby neodkládali investice do efektivit výroby. Pokud tak neučiní, hrozí jim ztráta konkurenceschopnosti.

Zdroj: www.khkmsk.cz

n9in0vav7qpfiagotmic3ui1k2