Povinnosti při tzv. neschopence

12.9.2018
Dle dat České správy sociálního zabezpečení bylo za první pololetí 2018 uděleno 1 900 postihů pracovníkům na tzv. neschopence.

Povinnosti při tzv. neschopence

Pracovníci české správy sociálního zabezpečení provedli za první pololetí 2018 více než 73 000 kontrol dodržování režimu dočasně práceneschopných pojištěnců.

Během prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti náleží pracovníkovi náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnavatel. V této době může kontroly provádět i sám zaměstnavatel.

Dočasně práceneschopný pojištěnec musí dodržovat režim, který stanoví ošetřující lékař. Zároveň se musí zdržovat na platné adrese, kterou uvedl ošetřujícímu lékaři a je tak zaznamená v tzv. neschopence. Ošetřující lékař může povolit vycházky, ale pojištěnec má povinnost dodržet stanovený časový úsek.
Pro účel kontroly musí pojištěnec „poskytnout nezbytnou součinnost“ (například zajistit funkční zvonek a přístup ke dveřím).

Zdroj: www.cssz.cz

7avh6skj17elk50huc6vnmojc3