Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Počet kontrol nelegálního zaměstnávání stoupá

14.10.2022
V tiskové zprávě za září zveřejnil Státní úřad inspekce práce dala za prvních osm měsíců roku 2022. Prioritou je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí odhalování nelegálního zaměstnávání, na které bylo od ledna zaměřeno celkem 4 914 dokončených kontrol.

Počet kontrol nelegálního zaměstnávání stoupá

V tiskové zprávě za září zveřejnil Státní úřad inspekce práce data za prvních osm měsíců roku 2022. Prioritou je pro Ministerstvo práce a sociálních věcí odhalování nelegálního zaměstnávání, na které bylo od ledna zaměřeno celkem 4 914 dokončených kontrol. Přitom za celý rok 2020 bylo provedeno celkem 5 557 kontrol a za rok 2021 jen 5 222. Je tedy pravděpodobné, že do konce roku 2022 bude počet kontrol výrazně vyšší, než v předchozích letech.

Vyšší počet kontrol se odráží i ve statistice pokut za odhalené nelegální zaměstnávání. V roce 2021 bylo uděleno 740 pokut ve výši 190 178 000 Kč, za rok 2022 bylo jen za období od ledna do srpna uděleno již 576 pokut ve výši 143 208 500,- Kč.
Inspektoři kontrolují i přímo oblast zastřeného zprostředkování zaměstnání, které bylo letos zjištěno zatím ve 118 případech a bylo za něj uloženo 92 pokut v celkové výši 42 196 000 Kč.
Loňská novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zpřísnila podmínky postihu zastřeného zprostředkování. Horní hranice pro pokutu v případě fyzické osoby je až 5 000 000 Kč, pro právnické osoby a pro podnikající fyzické osoby je horní hranice 10 000 000 Kč (vždy však minimálně 50 000 Kč). Tyto pokuty ale nehrozí pouze pseudoagenturám (subjekty, které zastřené zprostředkování provozují), ale i příjemcům.

Zdroj: www.epravo.cz

em84dci4smqgno0hepc126h5r5