Počet exekucí v České republice stále stoupá

20.2.2018
Exekuce zatěžují stále větší počet obyvatel České republiky. Celkem je vedeno 863 000 fyzických osob s exekuci

Počet exekucí v České republice stále stoupá

Dle dat projektu Mapa exekucí České republiky zatěžují exekuce stále větší počet obyvatel. Za poslední rok vzrostl počet exekucí o 3,4 %. Celkem je vedeno 863 000 fyzických osob s exekucí. To představuje téměř desetinu Čechů. Průměrná dlužná částka je 65 000,- Kč.

Podle slov Petra Polanského (prezidium Exekutorské komory) je každou hodinu zahájeno 75 exekucí.

Největší počet osob s exekucí byl zaznamenán v Karlovarském kraji, druhý v pořadí je kraj Ústecký, za kterým následuje na třetím místě Středočeský kraj.

Stále více lidí se potýká s vícečetnými exekucemi – průměrně připadá na jednoho dlužníka 5,4 exekuce. Tři a více exekucí má 493 000 obyvatel. Mnohdy jsou v neřešitelné situaci a mohou se dostat až do dluhové pasti, ze které je velmi náročná cesta zpět.

Celkový počet exekucí je alarmujících 4 670 000 (nárůst o 4,8 % oproti roku 2016). Celková vymáhaná jistina je 239 miliard Kč. 

Průměrný věk osoby s exekucí je 44 let. Každoročně navíc přibývá dlužníků ve věkové kategorii 65 +.

 

Situaci dlužníkům komplikuje i chybějící legislativa v České republice. Například novelizace insolvenčního zákona byla odložena a nyní se nachází v prvním čtení v Poslanecké sněmovně.

Dále by dle odborníků měla být zavedena tzv. místní příslušnost soudních exekutorů. Každý dlužník by pak řešil veškeré své exekuce s jedním exekutorem. V tuto chvíli není výjimkou, kdy dlužník musí řešit každou svou exekuci s jiným exekutorem.

Zdroj:

www.mapaexekuci.cz 

www.idnes.cz

www.ceskenoviny.cz

npb4sa9eb0kuj8t9kj3ok7nv51