Počet cizinců působících na českém trhu práce roste

30.10.2019
Počet cizinců působících na českém trhu práce roste

Počet cizinců působících na českém trhu práce roste

V polovině roku 2019 dosáhl počet cizinců na českém trhu práce téměř 700 000. Podíl cizinců na celkové zaměstnanosti v ČR je 13,2%.

Cizinci na trhu práce většinou působí v roli zaměstnanců, kterých bylo v evidenci Ministerstva práce a sociálních věcí k 30.6.2019 celkem 606 483. Ve srovnání s koncem roku 2018 se počet cizinců navýšil o 38 000. Více než 60% z celkového počtu cizinců zaměstnanců tvoří občané Evropské unie, na cizince z třetích zemí tak připadá 39,8%.

Nejvyšší podíl na cizincích v postavení zaměstnanců mají občané Slovenska, kterých bylo k 30.6.2019 evidováno celkem 191 418. Na druhé příčce jsou občané Polska (45 187), Rumunska (43 055) a Bulharska (34 834). Ze zemí mimo EU jsou nejvíce zastoupeni občasné Ukrajiny, kterých bylo evidováno 152 699, a jsou následováni občany Ruské federace (15 078) nebo Vietnamu (12 926).

Cizinci v postavení zaměstnanců podle státního občanství ke 30. 6. 2019

Zdroj:MPSV, převzato z www.statistikaamy.cz

Podle údajů MPSV našlo nejvíce cizinců uplatnění ve zpracovatelském průmyslu (29,5 % z celkového počtu cizinců, které evidovaly úřady práce v roce 2018). Cizinci jsou dále zastoupeni na administrativních a podpůrných pozicích. Do tohoto sektoru spadá z velké části i agenturní zaměstnávání. Dle dostupných údajů bylo v roce 2018 v tomto sektoru zaměstnáno 17,6 % z celkového počtu cizinců evidovaných úřady práce. Na pomyslném třetím místě je pak maloobchod a velkoobchod, který následuje oprava a údržba motorových vozidel a stavebnictví.

Cizinci evidovaní úřady práce podle sekcí klasifikace ekonomických činností v letech 2008–2018 (tis.)

Zdroj:MPSV, převzato z www.statistikaamy.cz

Zdroj: www.statistikaamy.cz

iem5vu9fvh65u0t5rn0d1p5a05