Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Plánované změny v odvodech DPP

30.5.2023
Vláda plánuje několik změn, které budou mít dopad odvody z dohody o provedení práce a také na způsob určování hranice pro odvod.

Plánované změny v odvodech DPP

Vláda plánuje několik změn, které budou mít dopad odvody z dohody o provedení práce a také na způsob určování hranice pro odvod.

Současný stav:

  • výdělek do 10 000,- Kč/měsíc u jednoho zaměstnavatele nepodléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění
  • nerozhoduje zda má zaměstnanec DPP i u jiného zaměstnavatele
  • maximální limit DPP – 300,00 hodin/rok u jednoho zaměstnavatele

Dle návrhu by mohlo dojít k následujícím změnám.

Nově se stanoví dva limity pro vznik účasti na pojištění zaměstnance, který pracuje na základě dohody o provedení práce (a tím i limity pro placení pojistného na sociální zabezpečení):

  • první limit bude stanoven pro dohodu o provedení práce u jednoho zaměstnavatele, a to ve výši 25 % průměrné mzdy a
  • druhý limit (vyšší) bude stanoven pro vznik účasti na pojištění při souběhu více dohod o provedení práce u více zaměstnavatelů, a to ve výši 40 % průměrné mzdy.
  • Podle nové právní úpravy bude zaměstnavatel po zpracování mezd každý kalendářní měsíc sdělovat ČSSZ výši odměny každého zaměstnance zaměstnaného na základě DPP. Údaje jsou nezbytné ze dvou důvodů. Proto, aby návazně na informace z měsíčního hlášení příjmů byla v systémech ČSSZ v případě (prvotního) vzniku účasti na pojištění zaevidována tato změna v registru pojištěnců bez nutnosti dalšího hlášení zaměstnavatele. Dále informační systémy automaticky vyhodnotí pojištěnou a nepojištěnou DPP. Přičemž příjem z pojištěných i nepojištěných dohod bude OSSZ zohledňovat pro posuzování účasti na nemocenském pojištění v případě, kdy zaměstnanec vykonává činnost na základě DPP u více zaměstnavatelů a při dosažení částky rozhodného příjmu budou zaměstnavatelé automaticky informováni o povinnosti uhradit pojistné.
  • Pokud zaměstnanec překročí jeden či druhý limit, bude již odváděno také pojištění. Aby opatření mohlo být kontrolováno, bude zavedena evidence všech dohod o provedení práce a příjmů z těchto dohod.
  • V případě, že zaměstnanec pracuje u více zaměstnavatelů na základě DPP a je v souhrnu dosaženo částky rozhodného příjmu pro účast na pojištění, oznámí ČSSZ všem dotčeným zaměstnavatelům vznik účasti na pojištění v příslušném kalendářním měsíci.

 

Zaměstnavatel se tedy až dodatečně dozví, že má odvést sociální pojištění a v jaké výši.

Pokud ale zaměstnanec nenahlásí zaměstnavateli, že má DPP i jinde, může dojít ke zcela nové situaci. SP bude platit sám zaměstnanec a to i částku za zaměstnavatele.

Informace zatím nejsou zcela jasné a úplné. Čekáme na další změny a úpravy.

g8i8be8bjd9kuet4ustvels515