Ošetřovné u DPČ a DPP

7.5.2020
Dne 7.5.2020 vyšla ve sbírce zákonů novela, která umožňuje čerpat ošetřovné i u DPČ a DPP

Ošetřovné u DPČ a DPP

Dne 7.5.2020 vyšel ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 230/2020 Sb., který umožňuje čerpat ošetřovné u DPČ a DPP po dobu nouzového stavu. 

§ 4b zákona č. 133/2020 Sb. o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020:

(1) Po dobu platnosti mimořádného opatření při epidemii se neuplatní § 39 odst. 5 písm. b) zákona o nemocenském pojištění, jde-li o nárok na ošetřovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodů 1 a 2 zákona o nemocenském pojištění nebo o nárok na ošetřovné podle tohoto zákona a potřeba péče vznikla v období od 11. března 2020 do 30. června 2020, byla-li dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce uzavřena před 11. březnem 2020. Ošetřovné podle věty první náleží též, jestliže tito zaměstnanci byli na základě této dohody účastni nemocenského pojištění v únoru 2020 a potřeba ošetřování vznikla za trvání této dohody v bezprostředně následujícím kalendářním měsíci, v němž tento zaměstnanec není účasten nemocenského pojištění.

(2) Zaměstnavatel je povinen na předepsaném tiskopisu vydaném Českou správou sociálního zabezpečení potvrdit všechny rozhodné skutečnosti potřebné pro posouzení nároku na ošetřovné podle odstavce 1.

(3) Nárok na ošetřovné a podpůrčí doba pro ošetřovné zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a na základě dohody o provedení práce trvá jen po dobu trvání těchto dohod.

Jaké jsou podmínky pro čerpání ošetřovného?

  • Dohoda musela být uzavřena před 11.3.2020.
  • Zaměstnanec musel být účasten na nemocenském pojištění v únoru nebo březnu (muselo se z odměny odvádět sociální pojištění).
  • Ošetřovné lze čerpat i zpětně, ale jen po dobu trvání smlouvy.
  • Zaměstnavateli je nutné dodat vyplněnou "žádost o ošetřovné" potvrzenou od školy - dostupné zde
  • K žádosti je také nutné doložit „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ dostupný zde (dodává se vždy za celý kalendářní měsíc)

Kdy nelze čerpat ošetřovné:

  • na DPP byl hrubý měsíční výdělek nižší než 10.000 Kč.
  • na DPČ byl měsíční výdělek nižší než 3.000 Kč.
  • dohoda byla uzavřena až po 11.3.2020.
  • dohoda skončila před 11.3.2020.

Zaměstnavatel žádost o ošetřovné následně předává ČSSZ, která řeší zpracování žádostí a vyplacení. Zaměstnavatel ošetřovné nevyplácí. 

 

2gqq9jpoispjpskggvkqtr79t0