Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Nezaměstnanost v ČR k 31.8.2021

14.9.2021
Úřad práce České republiky evidoval k 31.8.2021 téměř 268 tisíc uchazečů o zaměstnání.

Nezaměstnanost v ČR k 31.8.2021

Úřad práce České republiky evidoval k 31.8.2021 téměř 268 tisíc uchazečů o zaměstnání, to je o 4 tisíce méně, než v předchozím měsíci. Volných pracovních míst, které zaměstnavatelé nabízí prostřednictvím úřadu práce bylo  363 tisíc, tedy o téměř 5 tisíc více, než v předchozím měsíci. Na jedno volné pracovní místo tak připadá v průměru 0,7 uchazeče. U 74% volných míst je ze strany zaměstnavatele požadováno základní nebo nižší vzdělání. Stále trvá největší zájem o pracovníky ve stavebnictví.

Podíl nezaměstnaných osob byl k 31.8.2021 3,6%. V červenci byl podíl 3,7% a v srpnu minulého roku 3,8%. Dle dat EUROSTATU se nezaměstnanost v ČR stále drží na nejnižší úrovni v celé EU – 2,8%.

Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v Moravskoslezské kraji (5,4%), dále v kraji Ústeckém a Karlovarském. Naopak nejnižší podíl byl v Pardubickém kraji (2,3%).

Zdroj: www.uradprace.cz

hji8df93shiggh94c55n005s01