Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Nejnovější judikát týkající se zastřeného zprostředkování zaměstnávání

21.6.2023
Dne 2.6.2023 byl vydán judikát, který se týká posouzení zastřeného zprostředkování zaměstnávání.

Nejnovější judikát týkající se zastřeného zprostředkování zaměstnávání

Dne 2.6.2023 byl vydán judikát, který se týká posouzení zastřeného zprostředkování zaměstnávání.

Státní úřad inspekce práce (SUIP) zjistil nelegální výkon práce 12 zaměstnanců a uložil „dodavateli pracovníků“ pokutu 1 050 000,00 Kč. (na základě šetření § 140 odst. 1 písm. g), tj. zastřeně zprostředkovává zaměstnání podle § 5 písm. g) nebo výkon zastřeného zprostředkování zaměstnání umožní)

Krajský soud rozhodnutí SUIP zrušil a argumentoval tím, že SUIP neprovedl detailní šetření a nevyvrátil, že smlouva o dílo byla pouze „zastírací“. Na základě toho SUIP podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS), který jednoznačně rozhodl, že postup SUIP byl naopak v souladu jak se zákonem, tak s předchozími judikáty NSS a nález SUIP potvrdil.

Dle NSS bylo prostřednictvím výpovědi dostatečně prokázáno, že se jednalo o zastřené zprostředkování zaměstnání, forma a obsah smlouvy o dílo, objednávka služeb a způsob úhrady plnění byly také posouzeny, avšak jen podpůrně k dokreslení celkové situace.

Opakovaně je tedy názor NSS konzistentní - není důležité, jak jsou udělány smlouvy (formální vymezení), ale jaký je skutečný stav výkonu práce – kdo práci zadává, kdo jí přebírá, kdo jí potvrzuje, kdo školí BOZP apod.

Rozhodnutí NSS potvrzuje snahu narovnat na českém trhu práce podmínky všech zaměstnanců (vyšší jistoty plynoucí z legálního zaměstnání), tak firem (stejné náklady na práci – dosaženo tím, že se bude vždy jednat o pojištěné vztahy).

 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

94gepvb1qfc4e9851sr5untq34