Nabízení brigád s čistou mzdou, je to správně?

11.7.2017
Je správné nabízet brigády s čistou mzdou? Je vůbec možné garantovat čistou mzdu?

Nabízení brigád s čistou mzdou, je to správně?

Při hledání brigád je obvykle nejdůležitějším údajem mzda. V poslední době se při procházení inzerátů často setkáte s nabídkou čisté mzdy, otázkou ovšem je, na kolik je čistá mzda reálná a na kolik se jedná jen o marketingový tah nalákat co nejvíce zájemců. Uvádění hrubé mzdy je sice pěkné, ale každý chce ve výsledku vědět, kolik skutečně bude mít čistého na hodinu – ví, co si za peníze může pořídit, případně jak s nimi vyžije.

Bohužel mzdový systém v ČR je složitý a to i u dohod konaných mimo pracovní poměr (DPP a DPČ). Pokud zájemce o brigádu vidí v popisu 100 Kč/h hrubého, často netuší, co si pod tím má ve skutečnosti představit. Neví, co se z toho odvádí státu a co mu zůstane. Pokud je v inzerátu uvedeno 90 Kč/h čistého, ví, že si za jednu 8h směnu vydělá 720 Kč. Pro společnosti je tedy mnohem lepší inzerovat mzdu čistou, zájemci pak mají jasnější představu o svém výdělku a více reagují. Na kolik je údaj čisté mzdy relevantní a dosažitelný, je věc druhá. Pokud pracovník nastoupí je šance, že zůstane, i když ve skutečnosti takovou čistou mzdu mít nikdy nebude.

Čistá mzda vychází ze mzdy hrubé a z jedné hrubé mzdy se můžete při DPP i DPČ dostat k různým čistým mzdám, jak je to možné? Jednoduše, do výsledné čisté mzdy vstupuje několik proměnných: typ smlouvy, počet odpracovaných hodin za měsíc, uplatnění slevy na poplatníka, status studenta, registrace na úřadu práce, pobírání rodičovského příspěvku, stupeň invalidity aj.

Při hrubé mzdě 100 Kč/h lze při stejném počtu odpracovaných hodin dosáhnout zcela odlišných čistých mezd. V případě práce na DPP je výpočet čisté mzdy celkem jednoduchý:

počet hodin sleva na dani uplatněna sleva na dani neuplatněna
20 2000 Kč 1700 Kč
40 4000 Kč 3400 Kč
99 9900 Kč 8415 Kč

Pokud ale máte uzavřenou DPČ, existuje velké množství variant, jaká může být Vaše reálná čistá mzda:

počet hodin jediný zaměstnavatel, sleva na dani uplatněná,  jediný zaměstnavatel, sleva na dani neuplatněná,  zaměstnán jinde na HPP, sleva na dani neuplatněna, student, sleva na dani uplatněna invalidní důchodce II. Stupně, sleva na dani uplatněna registrován na úřadu práce, sleva neuplatněna
20 2000 Kč 1700 Kč 1700 Kč 2000 Kč 2000 Kč 1700 Kč
40 2763 Kč 1953 Kč 2750 Kč 3560 Kč 3560 Kč 2750 Kč
99 8810 Kč 6815 Kč 6815 Kč 8810 Kč 8810 Kč ---*
120 10335 Kč 8265 Kč 8265 Kč 10670 Kč 10545 Kč ---*
150 12405 Kč 10335 Kč 10335 Kč 12740 Kč 12615 Kč ---*

*při registraci na úřadu práce si lze přivydělat pouze 4.950 Kč hrubého.

Při odpracování 40h za měsíc při 100Kč/h hrubého se lze dostat jak na 1.953 Kč čistého i na 3.560 Kč čistého – veškeré mzdy je tedy třeba posuzovat jednotlivě.

Pokud porovnáme DPP a DPČ, tak zjistíme, že pro brigádu je z hlediska čisté mzdy výhodnější mít uzavřenou DPP a nikoli DPČ. Nesmíme ale zapomenout, že DPP má několik omezení. Jedním z nich je, že u jedné společnosti lze na DPP za kalendářní rok odpracovat pouze 300h a druhé, při výdělku nad 10.000 Kč hrubého za měsíc podléhá celý měsíční příjem odvodu zdrav. a soc. pojištění.

Dalším omezením, které není příliš známé, je kdy se může DPP uzavřít se zaměstnancem a kdy ne. Jestliže hledáte brigádu, jsou dvě možnosti, buď reagujete na nabídku k přímému zaměstnavateli anebo přes pracovní agenturu. Pokud budete zaměstnáni legální pracovní agenturou, jste tzv. dočasně přiděleni a k tomu nelze využít DPP (§ 66 zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti), v rámci krátkodobých brigád tedy zbývá jen DPČ. V druhém případě, kdy jste reálně přímými zaměstnanci zaměstnavatele (dohodu máte uzavřenou se společností, kde práci vykonáváte), můžete být zaměstnáni na DPČ i DPP - přímé zaměstnavatele výše uvedený paragraf neomezuje.

Pokud čistou mzdu inzeruje přímý zaměstnavatel a plánuje brigádu na měsíc s využitím DPP, je celkem i akceptovatelné, že zainzeruje mzdu čistou – počítá s tím, že se sleva na dani uplatní a nic jiného do výpočtu mzdy na DPP nevstoupí. Nicméně nemalé množství uveřejněných inzerátů je z pracovních agentur, u kterých je (jak jsme si výše ukázali), uvádění čistých hodinových mezd zcela nesmyslné – DPP nesmí a u DPČ nelze předem určit její výši. Pokud tedy uvidíte u pracovní agentury nabízenou čistou hodinovou mzdu, tak se buď jedná pouze o marketing, kdy je sice možné se na takovou čistou mzdu dostat, ale jen v určitých případech a ne vždy anebo se jedná o společnost, která s největší pravděpodobností nezaměstnává zcela v souladu se zákonem o zaměstnanosti, a aby se dostali na určené čisté mzdy, využívají i jiných a zřejmě ne zcela legálních prostředků.

Jestliže se jedná o inzerovanou hrubou mzdu, tak si lze spočítat, na jakou čistou mzdu se můžete konkrétně dostat (mzdovou kalkulačku pro DPČ naleznete zde).

Pokud nechtějí zaměstnavatelé inzerovat ve smyslu: „83 Kč/h čistého – v případě, že odpracujete 150h za měsíc, uplatníte slevu na poplatníka a nejste student ani invalidní důchodce“, měli by inzerovat mzdu hrubou, která je relevantní pro všechny případy. Bohužel „hlad“ po lidech je vysoký a tak se společnosti uchylují k těmto metodám ať již z důvodu, že se snaží zájemce navnadit na práci nebo z důvodu, že tuto mzdu opravdu poskytnou, ne zcela legálním způsobem bez ohledu na jakékoli legislativní předpisy.

v8f63ia2h92dg3bicfo041s695