Minimální mzda v roce 2020

3.12.2019
Minimální mzda se v roce 2020 zvýší zřejmě o 1 250,- Kč – čeká se již jen na schválení vládou.

Minimální mzda v roce 2020

Minimální mzda se v roce 2020 zvýší zřejmě o 1 250,- Kč – čeká se již jen na schválení vládou.
Koalice ANO a ČSSD se shodla na navýšení minimální mzdy na 14 600 Kč. Výše minimální mzdy je stěžejní pro odvození řady dalších veličin.

  1. Zaručená mzda

Na základě minimální mzdy je odvozen výpočet tzv. zaručené mzdy, která se dělí dle různých profesí na osm skupin. Pracovníci v první skupině musí pobírat alespoň minimální mzdu, pracovníci v osmé skupině její dvojnásobek.
Do první skupiny spadají například pracovníci úklidu. V osmé skupině jsou manažerské profese. Zvýšení minimální mzdy má tedy prostřednictvím zaručené mzdy dopad i na pracovníky, kteří pracují ve vyšších skupinách.
Ze zvýšení zaručené mzdy může profitovat kromě zaměstnanců i stát. Zvedne se totiž suma odvedená do státního rozpočtu prostřednictvím odvodů daní, sociálního a zdravotního pojištění.

  1. Přivýdělek při registraci na úřadu práce

Pro klienty úřadu práce platí, že si mohou přivydělat polovinu minimální mzdy (pokud nepobírají podporu v nezaměstnanosti). Jakmile dojde k navýšení minimální mzdy, navýší se i maximální částka přivýdělku na to na 7 300,- Kč/měsíc.

  1. Daňové zvýhodnění (bonus) na dítě

Výše minimální mzdy má vliv na výši daňového zvýhodnění na dítě. Daňové zvýhodnění (bonus) může čerpat jeden z rodičů za podmínky, že jeho roční výdělek překročí šestinásobek minimální mzdy.

  1. Školkovné      

S navýšením minimální mzdy se zvýší i sleva na dani za školkovné, pokud pracující rodič umístí dítě do školky. Sleva může být maximálně ve výši minimální mzdy.

  1. Minimální odvod zdravotního pojištění

Minimální mzda je základem pro výpočet výše zdravotního pojištění pro osoby, která nemají zdanitelné příjmy a zároveň nespadají do kategorie státních pojištěnců. Minimální odvod zdravotního pojištění je 13,50 % z minimální mzdy – po navýšení tedy 1971,- Kč/měsíc.

Minimální mzdu v ČR pobírá zhruba 150 000 lidí. Navyšování však dle názoru některých ekonomů a zaměstnavatelů může mít negativní vliv na ekonomiku.

Zdroj:
www.seznamzpravy.cz

www.kurzy.cz

phohomrah2pg0r3tdbq3m5cbt7