Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Minimální a zaručená mzda 2021

7.12.2020
V roce 2021 se navyšuje minimální mzda z 14.600 Kč na 15.200 Kč.

Minimální mzda v roce 2021

Pro rok 2021 se zvyšuje minimální mzda z na 14.600 Kč/měsíc na 15.200 Kč/měsíc. Hodinová hrubá mzda se zvyšuje z 87,30 Kč na 90,50 Kč.

Tím se zvyšuje i odvod zdravotního pojištění v minimální výši z 1.971 Kč na 2.052 Kč. To pro zaměstnance znamená, že pokud je například zaměstnán na DPČ a nemá jiného plátce mzdy, ani není státními pojištěnec, musí se jim zdravotní pojištění odvést ve výši 2.052 Kč i v případě, kdy měsíční výdělek činí jen 3.900 Kč hrubého za měsíc (například odpracoval pouze 30h se mzdou 130,00 Kč/h).

 

Zaručena mzda v roce 2021

Minimální mzda není pro všechny profese stejná, liší se dle vykonávané práce.

V souvislosti se zvýšením minimální mzdy od 01. 01. 2021 se tedy zvedají také tzv. zaručené mzdy u pracovních profesí dle druhu vykonávané práce pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin jsou odstupňovány podle složitosti do 8 skupin, a činí:

Zaručená mzda v roce 2021
Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč/hod. Nejnižší úroveň v Kč/měsíc
1. skupina 90,50 Kč 15.200,00 Kč
2 skupina 99,90 Kč 16.800,00 Kč
3. skupina 110,30 Kč 18.500,00 Kč
4. skupina 121,80 Kč 20.500,00 Kč
5. skupina 134,40 Kč 22.600,00 Kč
6. skupina 148,40 Kč 24.900,00 Kč
7. skupina 163,90 Kč 27.500,00Kč
8. skupina 181,00 Kč 30.400,00Kč

 

1. skupina

2021: 90,50 Kč/hod nebo 15.200 Kč/měsíc (pro 1. skupinu je výše minimální mzdy rovna výši zaručené mzdy)

Příklady:

 • pomocné práce při výrobě jídel (sběr, mytí nádobí)
 • ruční manipulace s předměty do 15 kg hmotnosti
 • jednoduché strojní šití, drobné šicí práce
 • přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, výkup lahví
 • základní služby hotelovým hostům včetně manipulace se zavazadly a vydávání klíčů od pokojů
 • běžný úklid, vynášení odpadků, luxování
 • doručování různých druhů zásilek
 • kontrola příchodu a odchodu osob, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů

 

2. skupina

2021: 99,90 Kč/hod nebo 16.800 Kč/měsíc

Příklady:

 • ruční manipulace s předměty o hmotnosti nad 15 kg
 • kopáčské práce
 • přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanismů, dopravních pásů, míchaček
 • opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem
 • montáž lešení do výšky 10 metrů
 • sanitář
 • nabídka a prodej omezeného sortimentu  nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabákových výrobků, mražených  výrobků, nápojů  a  suvenýrů ve stáncích i pochůzkovým prodejem
 • domovnické a školnické práce včetně drobné údržby
 • ochrana objektů, sbírek a podobně
 • doprovod tuzemských i zahraničních zájezdových skupin s výkladem
 • manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu
 • řízení a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace
 • řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 tun
 • výroba jednoduchých jídel z polotovarů,  výroba polévek a příloh k hlavním jídlům
 • péče o svěřené pokoje v mezinárodních  hotelech
 • prodej u čerpacích stanic, inkaso tržeb v hotovosti nebo na úvěrové karty
 • třídění a jakostní kontrola zboží v balírnách, obsluha balících automatů nebo linek

 

3. skupina

2021: 110,30 Kč/hod nebo 18.500 Kč/měsíc

Příklady:

 • vyzdívání příček ze všech druhů materiálů
 • složitější klempířské práce
 • jednodušší instalační a topenářské práce
 • opravy elektrických rotačních a  tepelných spotřebičů
 • odborné holičské a kadeřnické práce
 • nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování,
 • vystavení  a aranžování zboží v prodejně včetně inkasa
 • výroba a výdej běžných druhů teplých  jídel
 • obsluha zákazníků podle jejich objednávek  v restauračních zařízeních nebo u baru včetně míchání nápojů, stolničení a inkasa tržeb
 • pokladní manipulace s peněžní hotovostí
 • samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 • jednoduché práce s fakturami a účetními písemnostmi
 • řízení, údržba a opravy silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel o hmotnosti nad 3,5 tuny
 • střední a generální opravy automobilů
 • ošetřovatel, zubní instrumentář
 • zajišťování programů zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojené s volbou tras a s odborným výkladem, materiální a finanční zajišťování akce
 • strojvedoucí metra
 • porážení skotu a jateční zpracování masa

 

4. skupina

2021: 121,80 Kč/hod nebo 20.500 Kč/měsíc

Příklady:

 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud jsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • složitější instalační a topenářské práce
 • organizační  doprovod  zájezdových skupin v tuzemsku i v zahraničí spojený s tlumočením při specializovaných nebo tematických zájezdech, materiální a finanční zajišťování celé akce, jednání se zahraničními partnery
 • výpočet a zaúčtování mzdy a její náhrady, zajišťování výplaty, výpočet a provádění  srážek  ze mzdy, pojistného apod.
 • samostatné účtování  pohledávek a závazků, sledování  a evidování pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních  účtech, provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou, zajišťování inventarizace majetku a závazků
 • zajišťování provozuschopnosti  a  správy jednodušších technických  a technologických zařízení a staveb
 • výroba náročných  specialit české kuchyně i kuchyní cizích národů, výroba specialit studené  kuchyně pro  bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur
 • zhotovování obleků v modelové a zakázkové výrobě
 • diagnostika závad a elektrického či elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění závad
 • strojvedoucí na vedlejších železničních tratích
 • lámání včetně korektur časopisů

 

5. skupina

2021: 134,40 Kč/hod nebo 22.600 Kč/měsíc

Příklady:

 • řízení odborných prací na vymezeném výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer)
 • všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, pokud nejsou tyto práce vykonávány pod odborným dohledem
 • zajišťování personální a mzdové agendy vedení účetnictví účetní jednotky,  sestavování rozpočtu, analýza pohledávek a závazků
 • samostatné zajišťování daňové agendy a jednání s finančním úřadem
 • zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu, kalkulace
 • zajišťování správy rozsáhlého majetku
 • vytváření a testování aplikačního programového vybavení
 • běžný správce IT ve firmě, podpora pro zaměstnance
 • zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků
 • vzdělávání dětí předškolního věku
 • instruktor praktického výcviku v autoškole
 • samostatné zpracovávání nebo posuzování projektů staveb
 • organizační doprovod zájezdových skupin v zahraničí při trasách několika státy, jednání se zahraničními partnery, prodej a vyúčtovávání doplňkových služeb za valuty, kvalifikovaný výklad a tlumočení

 

6. skupina

2021: 148,40 Kč/hod nebo 24.900 Kč/měsíc

Příklady:

 • zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních  obchodních
 • vztahů, organizace prodeje, tvorba návrhů cen
 • koordinace vývoje aplikačního  programového vybavení, návrh jeho systémových komponent
 • správa systému výpočetní techniky, metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení
 • výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací
 • tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů
 • samostatné vypracovávání  a projednávání přípravných dokumentací a projektů rozsáhlých, významných a technicky náročných staveb

 

7. skupina

2021: 163,90 Kč/hod nebo 27.500 Kč/měsíc

Příklady:

 • stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit  a  zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • tvorba celkových marketingových strategií a prognóz
 • vzdělávací a tvůrčí činnost při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol
 • koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou  strukturou a vazbami na jiné informační systémy či s rozsáhlými databázemi
 • vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky
 • lékař, zubař, farmaceut

 

8. skupina

2021: 181,00 Kč/hod nebo 30.400 Kč/měsíc

Příklady:

 • stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace
 • finanční operace na finančním a kapitálovém trhu
 • tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu (činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy)

 

6vng8a75u246a2evmmnkgjl3j5