Materiální deprivace v ČR

13.6.2019
Dle dat, která zveřejnil Eurostat, má Česká republika v rámci EU devátý nejnižší podíl lidí s těžkou materiální deprivací.

Materiální deprivace v ČR

Dle dat, která zveřejnil Eurostat, má Česká republika v rámci EU devátý nejnižší podíl lidí s těžkou materiální deprivací. Za velmi chudé můžeme označit až 33 milionů lidí EU, tedy 6,7% obyvatelstva. Jejich podíl ale klesá.

Materiální deprivace je situace, kdy si domácnost nemůže z finančních důvodů dovolit alespoň 4 z následujících položek:

1.    Zaplatit neočekávaný výdaj ve výši několika tis. Kč (9 600 Kč v roce 2014).
2.    Jíst maso, drůbež nebo ryby (nebo jejich vegetariánské náhražky) každý druhý den.
3.    Dostatečně vytápět byt.
4.    Zaplatit ročně všem členům domácnosti alespoň týdenní dovolenou mimo domov.
5.    Mít pračku.
6.    Vlastnit barevnou televizi.
7.    Mít telefon.
8.    Používat osobní automobil.
9.    Hradit náklady spojené s bydlením – nájemné, splátky hypotéky, platby za energie (elektřinu, teplo, plyn a vodu) a splátky ostatních půjček, úvěrů nebo leasingu.

 

Na konci žebříčku je Bulharsko, kde je podíl 30% populace, následuje Řecko a Rumunsko. Naopak nejnižší podíl byl zaznamenám ve Švédsku.

Dle Eurostatu jsou nejohroženější samoživitelé, kteří pečují o děti.

Zdroj: www.zpravy.aktualne.cz
Zdroj: www.statistikaamy.cz

goj2qnq7cammled9jqpmp90hn6