Letní prázdniny – ideální čas na brigádu

25.5.2018
Blíží se období letních prázdniny s ním spojená možnost získání letní brigády.

Létní prázdniny – ideální čas na brigádu

Blíží se období letních prázdniny s ním spojená možnost získání letní brigády. V létě vrcholí sezónní práce a při současné situaci na trhu práce je volných nabídek stále dost. Na brigádu je možné docházet už od patnácti let. Podmínkou je ale ukončení povinné školní docházky před nástupem do práce. Dle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti let, nejvýše ale do konce školního roku, ve kterém student dosáhne 17 let.

Školní rok sice začíná 1.9. a končí 31.8., ale dělí se na období vyučování a prázdnin. Povinná školní docházka je ukončena uplynutím školního vyučování ve školním roce, kdy je dokončena povinná školní docházka. Obecně tedy platí, že „deváťák“, který dosáhl 15 let může na brigádu nastoupit od 1.7. roku, ve kterém končí povinnou školní docházku.

Zákon ale stanoví omezení pro zaměstnávání nezletilých osob. Jedná se především o následující:

  1. Dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtovánínebo dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů může být uzavřena nejdříve v den, kdy zaměstnanec dosáhne 18 let věku.
  2. Nezletilí pracovníci mohou vykonávat pouze práce,  které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji.
  3. U nezletilého zaměstnance nesmí délka směny překročit 8 hodin. Pokud má pracovník více zaměstnavatelů, nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně.
  4. Mladiství pracovníci nesmějí pracovat přesčas a v noci.

Sledujte nabídky na  našich stránkách. V nabídce máme i pozice, které je možné vykonávat jako letní brigádu.

Zdroj:
www.mesec.cz

q77d01s18ms0fvrhvfcvpt84t5