Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Kontrolní činnosti v oblasti zaměstnanosti SUIP 2020

22.3.2022
V roce 2020 bylo v oblasti zaměstnanosti realizováno 6 218 kontrol.

Kontrolní činnosti v oblasti zaměstnanosti SUIP 2020

V roce 2020 bylo v oblasti zaměstnanosti realizováno 6 218 kontrol. Tyto kontroly Státního úřadu inspekce práce byly v roce 2020 zaměřeny především na kontrolu následujících oblastí:

  • nelegálního zaměstnávání,
  • zastřeného zprostředkování zaměstnávání,
  • rovného zacházení a zákazu diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání,
  • plnění povinného podílu zaměstnávání OZP,
  • na dodržování podmínek při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Uloženo bylo celkem 1 613 pokut v souhrnné výši 191 584 300 Kč.

Nejvíce se kontroloři zaměřili na potírání nelegální práce. V roce 2020 bylo provedeno 5 557 kontrol nelegálního zaměstnávání a bylo odhaleno 3 110 nelegálních zaměstnanců (zejména cizinců).

 

Zdroj: www.suip.cz

 

0qv2uig5r7nsj9apd4o0spi451