Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Exekuce - sjednocení nezabavitelných částek

15.6.2022
V roce 2022 došlo několikrát ke změnám v nezabavitelných částkách, což vedlo i k různým výkladům ze strany exekutorů / insolvenčních soudů. Judikatura NS sjednotila výklad ve prospěch dlužníka.

Exekuce - sjednocení nezabavitelných částek

V roce 2022 došlo několikrát ke změnám v nezabavitelných částkách u exekucí. Jednalo se nejen o navýšení životního minima, ale i poměrně nešťastně zvolené dodatečné navýšení normativních nákladů na bydlení. Právě ono nešťastné navýšení formou přidání § 26a odst. 2 do zákona č. 117/1995 Sb. vedlo k rozdílnosti výkladu. Někteří se přikláněli k tomu, že tyto dodatečné náklady na bydlení je třeba zohlednit, ovšem některé insolvenční soudy či exekutoři odmítali zvýšení s tím, že je nutné počítat pouze s náklady dle § 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb.

Nejvyšší soud v červnu 2022 vydal stanovisko, na jehož základě je nutné vykládat zákon v kontextu, tedy započítat navýšené normativní náklady na bydlení. Nezabavitelné částky jsou aktuálně:

Základní nezabavitelná částka 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka za každou
vyživovanou osobu
3 046,25 Kč
Částka, nad kterou je mzda
plně zabavitelná
24 370,00 Kč

Stanovisko NS - zde

7j6t6ivv08gksbvcd29b1vlt81