Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod zdravotního pojištění

11.4.2018
Jaký je odvod zdravotního pojištění u DPČ? Je to vždy 4,5%? Jak výpočet ovlivní status studenta? A co je vlastně doplatek zdravotního pojištění v minimální výši?

DPČ a odvod zdravotního pojištění

Odvod zdravotní pojištění z DPČ vychází ze zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Určení konkrétní výše odvodu zdravotního pojištění zaměstnance není v mzdovém systému ČR zrovna lehké, důvodem je nutnost být pojištěn „alespoň v minimální výši“.

Je celkem známo, že sazba odvodu zdravotního pojištění u zaměstnance je 4,5% z hrubé mzdy. Nicméně § 2 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění uvádí, že: „Výše pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období.“. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.) – jedná se tedy o hrubou mzdu. Minimálním vyměřovacím základem je minimální mzda (§ 3 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb.), která je pro rok 2022 16.200 Kč – musí tedy být odvedeno zdravotní pojištění alespoň ve výši 13,5% z 16.200 Kč což je 2.187 Kč.

Výpočet odvodu zdravotního pojištění je následující:

 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnavatele (ten hradí 9%),
 • z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnance (4,5%)
 • pokud je součet těchto dvou částek alespoň ve výši 2.187 Kč je vše v pořádku
 • pokud je součet nižší, než 2.187 Kč je třeba dopočítat rozdíl mezi součtem částek a minimálním pojištění, to se rovná takzvaně doplatku zdravotního pojištění v minimální výši.

Pro příklad (hrubá mzda 9.000 Kč):

z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnavatele (ten hradí 9%)

 • 9% z 9.000 Kč = 810 Kč

z hrubé mzdy se spočítá odvod pojištění za zaměstnance (4,5%)

 • 4,5% z 9.000 Kč = 405 Kč

pokud je součet nižší, než 2.187 Kč je třeba dopočítat rozdíl mezi součtem částek a minimálním pojištění, to se rovná takzvaně doplatku zdravotního pojištění v minimální výši.

 • součet je: 405 + 810 = 1.215 Kč; Do minimálního pojištění 2.187 Kč zbývá uhradit 972 Kč = doplatek zdravotního pojištění v minimální výši

Doplatek zdravotního pojištění v minimální výši se odečte ze mzdy zaměstnance. Zaměstnanec odvede 4,5% + doplatek zdravotního pojištění do minima, konkrétně pro tento případ: 405 Kč + 972 Kč = 1.377 Kč

Ve zkratce se dá říct, že: Za zaměstnance musí být odvedeno pojištění ve výši 4,5% z hrubé mzdy zaměstnance + 9% za zaměstnavatele, nicméně minimální výše odvodu činí 2.187 Kč s tím, že zbývající část do 2.187 Kč se hradí ze mzdy zaměstnance.

Doplatek zdravotního pojištění v minimální výši se netýká všech zaměstnanců.

U některých zaměstnanců se odvádí pouze 4,5% bez nutnosti doplatku. Výčet těchto osob uvádí § 3 odst. 8 zákona č. 592/1992 Sb. a § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. jedná se například o:

 • držitele ZTP
 • starobní důchodce,
 • OSVČ
 • osoby pobírající rodičovský příspěvek
 • registrování na ÚP
 • osoby, které jsou invalidní,
 • studenti do 26 let

Výše uvedení zaměstnanci nejsou „osvobozeni“ od odvodu zdravotního pojištění, ale odvádí se jim pouze 4,5% z příjmu.

Bohužel je nutné odvádět zdravotní pojištění i u těch zaměstnanců, kteří mají více příjmů – neplatí častá domněnka, že pokud za Vás odvodí pojištění jeden zaměstnavatel, tak druhý již nemusí – musí, ale ne v minimální výší, pouze 4,5% - řídí se § 13 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Má-li pojištěnec současně více příjmů podle § 3 nebo § 3a, odvádí pojistné ze všech těchto příjmů.“

Odvod pojištění z DPČ se nevztahuje pouze na příjem do 3.500 Kč hrubého za měsíc.

Výjimka je uvedena v § 5 písm. a) bod 5. zákona č. 48/1997 Sb.: „Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, popřípadě více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, pokud úhrn příjmů z takových dohod v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu; započitatelný příjem zúčtovaný zaměstnavatelem až po skončení dohody o pracovní činnosti se považuje za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž tato dohoda skončila,“

Započitatelný příjem je ve výši 3.500 Kč - § 6 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění

Pokud máte uzavřenou pouze DPČ a Váš příjem je do 3.500 Kč a nejste zdravotně pojištěni z jiné činnosti nebo nejste státním pojištěncem, tak si musíte hradit pojištění sám jakožto osoba bez zdanitelných příjmů dle § 10 odst. 1 zákona č. 592/1992 Sb.: „Osoba bez zdanitelných příjmů platí pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc. Pojistné je splatné od prvního dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.“

Příklad odvodu zdravotního pojištění:

Hrubá mzda

Zaměstnanec s doplatkem
zdravotního pojištění

Zaměstnanec bez doplatku
zdravotního pojištění
4,5%
zaměstnanec
doplatek ze
mzdy
zaměstnance
9%
zaměstnavatel
4,5%
zaměstnanec
doplatek ze
mzdy
​zaměstnance
9%
zaměstnavatel
1.000 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3.499 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
3.500 Kč 158 Kč 1.714 Kč 315 Kč 158 Kč 0 Kč 315 Kč
5.000 Kč 225 Kč 1.512 Kč 450 Kč 225 Kč 0 Kč 450 Kč
10.000 Kč 450 Kč 837 Kč 900 Kč 450 Kč 0 Kč 900 Kč
15.200 Kč 684 Kč 135 Kč 1.368 Kč 684 Kč 0 Kč 1.368 Kč
20.000 Kč 900 Kč 0 Kč 1.800 Kč 900 Kč 0 Kč 1.800 Kč

Vývoj odvodu zdravotního pojištění v minimální výši:

Rok Minimální mzda Minimální zdrav. poj.
2012 8.000 Kč 1.080 Kč
2013 8.000 Kč 1.080 Kč
2014 8.500 Kč 1.148 Kč
2015 9.200 Kč 1.242 Kč
2016 9.900 Kč 1.337 Kč
2017 11.000 Kč 1.485 Kč
2018 12.200 Kč 1.647 Kč
2019 13.350 Kč 1.803 Kč
2020 14.600 Kč 1.971 Kč
2021 15.200 Kč 2.052 Kč
2022 16.200 Kč 2.187 Kč

 

6hipvjkd7r579nef0ind5acgu3