Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod sociálního pojištění 2023

13.1.2023
Změny u DPČ a odvodu sociálního pojištění pro rok 2023

DPČ a odvod sociálního pojištění

Odvod pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální pojištění) se řídí zákonem č. 589/1992 Sb. Sazba pojistného je 6,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. Zaměstnavatel odvádí dalších 24,8% z hrubé mzdy zaměstnance - § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb.

Odvod se týká všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou studenti, starobní důchodci, registrováni na ÚP apod. Poplatníky jsou dle zákona všichni zaměstnanci a to dle § 3 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 589/1992 Sb.: „Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci: 2.) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti…

Odvod sociálního pojištění se netýká pouze příjmu do 4.000 Kč hrubého / měsíc na DPČ, jedná se takzvaně o zaměstnání malého rozsahu § 7 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V případě, že není naplněn rozhodný příjem (4.000 Kč) není v tomto měsíci zaměstnanec účasten na sociálním pojištění.

Pro posouzení rozhodného příjmu se měsíční příjmy z DPČ sčítají (§ 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) není tedy možné uzavřít 5 DPČ a na každou mít příjem 2.000 Kč a tím se vyhnout odvodu pojištění.

Hrubá mzda

Odvod. soc. pojištění
zaměstnanec

Odvod. soc. pojištění
zaměstnavatel

1 000 Kč 0 Kč 0 Kč
3 500 Kč 0 Kč 0 Kč
3 999 Kč 0 Kč 0 Kč
4 000 Kč 260 Kč 992 Kč
10 000 Kč 650 Kč 2 480 Kč
20 000 Kč 1 300 Kč 4 960 Kč

 

r95u8gr6hcst8vircfeujfbou5