Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod sociálního pojištění

9.4.2018
Jaká je výše odvodu na sociální pojištění u DPČ? Jaký vliv má výše příjmu a např. status studenta, registrace na ÚP.

DPČ a odvod sociálního pojištění

Odvod pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen sociální pojištění) se řídí zákonem č. 589/1992 Sb. Sazba pojistného je 6,5 % z hrubé mzdy zaměstnance - § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 589/1992 Sb. Zaměstnavatel odvádí dalších 24,8% z hrubé mzdy zaměstnance - § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 589/1992 Sb.

Odvod se týká všech zaměstnanců bez ohledu na to, zda jsou studenti, starobní důchodci, registrováni na ÚP apod. Poplatníky jsou dle zákona všichni zaměstnanci a to dle § 3 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 589/1992 Sb.: „Pojistné jsou povinni v rozsahu a za podmínek stanovených v odstavcích 2 a 3 platit tito poplatníci: 2.) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti…“

Odvod sociálního pojištění se netýká pouze příjmu do 3.500 Kč hrubého / měsíc na DPČ, jedná se takzvaně o zaměstnání malého rozsahu § 7 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění. V případě, že není naplněn rozhodný příjem (3.500 Kč) není v tomto měsíci zaměstnanec účasten na sociálním pojištění.

Pro posouzení rozhodného příjmu se měsíční příjmy z DPČ sčítají (§ 7 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) není tedy možné uzavřít 5 DPČ a na každou mít příjem 2.000 Kč a tím se vyhnout odvodu pojištění.

Hrubá mzda odvod. soc. pojištění – zaměstnanec odvod. soc. pojištění – zaměstnavatel
1.000 Kč 0 Kč 0 Kč
2.500 Kč 0 Kč 0 Kč
3.499 Kč 0 Kč 0 Kč
3.500 Kč 228 Kč 868 Kč
10.000 Kč 650 Kč 2.480 Kč
20.000 Kč 1.300 Kč 4.960 Kč

 

701dtgonl2nju0c4c11afjgrr7