Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

DPČ a odvod daně 2024

15.1.2024
Sleva na dani u FO pro rok 2024.

Odvod daně ze mzdy u DPČ

Odvod daně z příjmu se řídí zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Předmětem daňové povinnosti jsou příjmy ze závislé činnosti (§ 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů), tedy i příjmy z DPČ.

Sazba daně je 15% (§ 16 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Výpočet odvodu daně.

Daň je 15% z hrubé mzdy, pokud je třeba hrubá mzda 20 000 Kč, tak 15% z této částky je 3 000 Kč, to je daň.

Takto spočítanou daň si můžete snížit o různé slevy – v rámci měsíčních slev jsou nejčastější slevy na:

  • poplatníka ve výši 2.570 Kč (§ 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).
  • sleva na studenta - od roku 2024 zrušena.

Rozdíl zálohové a srážkové daně

Pokud vynecháme rozdíl v zaokrouhlování při výpočtu daně, které může ovlivnit čistou odměnu do cca 15 Kč / měsíc, tak hlavní rozdíl pro zaměstnance je, zda si musí nebo nemusí podávat daňové přiznání. Pokud celý rok pracujete u jednoho zaměstnavatele, uplatňujete u něj slevu na dani a zároveň pracujete u jiného zaměstnavatele, kde slevu na dani nemáte podepsanou, tak:

  • si musíte podat daňové přiznání v případě, kdy vám u druhého zaměstnavatele vznikne daň zálohová – u DPČ při výši výdělku přesahujícím 4 000 Kč / měsíc (včetně).
  • si nemusíte podat daňové přiznání v případě, kdy vám u druhého zaměstnavatele vznikne daň srážková – u DPČ při výši výdělku nepřesahujícím 4 000 Kč / měsíc.

Pokud žádáte o roční zúčtování daní svého zaměstnavatele, tak sice nemůžete srážkovou daň žádat zpět, ale zároveň nemusíte podávat daňové přiznání - to u vzniku zálohové daně souběžně u druhého zaměstnavatele musíte. Pokud víte, že nemáte nárok získat zpět ani část z odvedené daně je určitě příjemné, že nebude nutné již daňové přiznání podávat v případě, že si chodíte občas přivydělat brigádně i na DPČ.

fbvgb1pq6u6vioq07s40i5d1a0