Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Rozdíl mezi agenturou práce a pseudoagenturou

25.1.2018
Co musí splňovat agentura práce, jaké musí mít povolení, co je pojištění proti úpadku a kauce.

Rozdíl mezi agenturou práce a pseudoagenturou

V médiích, na inzertních serverech i při běžné komunikace se často setkáváme s pojmem "agentura práce". Bohužel tento pojem se často užívá i u subjektů, které ve skutečnosti nejsou agenturami práce - nesplňují veškeré právní náležitosti. Zaměstnání, které následně provádí není dočasné přidělení, jak se správně nazývá zaměstnání skrze agenturu práce, ale jedná se obvykle o zajištění služeb formou smluv o dílo aj.

Využití služeb takovéto nelegální agentury práce (pseudoagentury) má několik rizik, jedno z nejčastějších je nedodržení srovnatelných podmínek. Na rozdíl od agentur práce nemusí tyto pseudoagentury dodržovat srovnatelné podmínky zaměstnanců a může vám být vyplácena mzda i výrazně nižší, než jakou mají "kmenový" zaměstnanci společnosti, kam přes pseudoagenturu docházíte.

Co musí splňovat agentura práce

Odhalit, zda společnost, která vás dočasně přiděluje do jiné společnosti je nebo není agenturou práce není zase až tak těžké, protože agentury musí splňovat několik zákonných podmínek pro možnost legálního podnikání. Aby agentura práce mohla brigádníky dočasně přidělovat, tak musí:

  • mít platné povolení Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ke zprostředkování pracovníků – forma zprostředkování musí být písmeno b): „Zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení.“ Zda agentura má platné povolení nebo nemá, naleznete i na stránkách MPSV, stačí vyplnit IČO a portál ihned zobrazí, zda právě vaše agentur má platné povolení. Naše aktuální povolení naleznete zde.
  • mít sjednané pojištění proti úpadku - § 58a odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti: „Agentura práce, které bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 1 písm. b), je povinna sjednat pojištění záruky pro případ svého úpadku (dále jen „pojištění“), na základě něhož vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci právo na plnění v případě, kdy mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatila mzdu.“ Na rozdíl od uděleného povolení neexistuje veřejná databáze sjednaných pojištění. Nicméně se můžete zkusit zeptat, zda vám agentura předloží certifikát od pojišťovny, neměl by to být problém – náš naleznete zde.
  • od roku 2017 mít povinně složenou kauci dle § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve výši 500.000 Kč a to na zvláštní účet generálního ředitelství Úřadu práce. Zde je to náročnější, protože stejně jako u pojištění neexistuje žádný veřejný registr a navíc neexistuje ani žádné oficiální potvrzení o úhradě. Neuhrazení kauce automaticky znamená zánik povolení a takovou agenturu práce nenaleznete v registru MPSV. Naše agentura uhradila kauci v řádném termínu.

Jedná se o 3 povinnosti, které jsou předpokladem pro agenturu práce a existuje jich i mnohem více. Například v agentuře práce musí být zaměstnán i odpovědný zástupce, který má požadované vzdělání a k tomu odpovídající dobu praxe v oboru, bohužel pro zájemce o práci jsou tyto další náležitosti již těžce odhalitelné. Zda se ovšem jedná o agenturu práce nebo nikoli, lze z velké části zjistit právě z námi uvedených povinností.

Pokud by Vás zajímalo více o pseudoagenturách a o tom, jak funguje obcházení agenturního zaměstnávání (tzv. zastřené agenturní zaměstnávání) doporučujeme závěrečnou práci z Právnické fakulty Masarykovy univerzity našeho kolegy – Zastřené agenturní zaměstnávání.

hurevjs4fehsau6vemoojnd4n1