Česká republika ve srovnání s EU

25.11.2019
Nezaměstnanost v EU se v minulém roce dostala 6,8 procenta.

Česká republika ve srovnání s EU

Nezaměstnanost v EU se v minulém roce dostala 6,8 procenta. Nejvyšší nezaměstnanost je v Řecku, kde je nezaměstnaný každý pátý. Vysoká nezaměstnanost trápí také Španělsko, Itálii nebo Francii. Naopak dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost je evidována v České republice (v minulém roce 2,2 %).

Počet lidí ohrožených chudobou je v EU celkem 113 milionů, což je více než jedna pětina. Nejhorší situace je v opět Řecku a v Rumunsku. Naopak nejlepší situace je v Česku.

Mezi státy EU jsou rozdíly také v cenové hladině. Východ EU přitom platí za nejlevnější oblast. Největší rozdíly jsou v nákladech na bydlení. Státem s nejnižší cenovou hladinou je Bulharsko, následované Rumunskem. Česká republika je šestým nejlevnějším státem Evropské Unie. V roce 2005 byla cenová hladina v ČR na 58 procentech průměrných cen EU. Oproti tomu v roce 2017 byla již na 69 procentech. Nejdráž je ve Skandinávii, Lucembursku, Irsku a Anglii.

Ceny potravin v ČR odpovídaly v roce 2017 83 procentům evropského cenového průměru, ceny oblečení byly průměrné a ceny obuvi odpovídaly 93 procentům. Za alkohol jsme zaplatili 83 procent průměrných evropských cen.

Životní úroveň se v ČR od vstupu do EU zvedla. Při vstupu v roce 2004 byla na zhruba dvou třetinách průměru původních států unie. V roce 2017 stoupla na více než čtyři pětiny. Unijnímu průměru se ale ceny v ČR blíží rychleji než mzdy.

Zdroj:
www.frekvence1.cz
www.ct24.ceskatelevize.cz

75ludd0f03s9us40g857e92l34