Během prvního pololetí 2019 provedl ÚP ČR přes 125 tisíc kontrol

1.10.2019
V prvním pololetí roku 2019 provedl Úřad práce ČR více než 125 000 kontrol.

Během prvního pololetí 2019 provedl ÚP ČR přes 125 tisíc kontrol

V prvním pololetí roku 2019 provedl Úřad práce ČR více než 125 000 kontrol, ve kterých se zaměřil na dodržování režimu dočasné neschopnosti plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a případné zneužívání nepojistných sociálních dávek. Na základě těchto kontrol bylo předáno celkem 250 podnětů Státnímu úřadu inspekce práce s podezřením na výkon nelegální práce. V roce 2018 bylo stejným způsobem podáno celkem 459 hlášení.

K 30.6.2019 nemuselo téměř 22 000 uchazečů o zaměstnání evidovaných úřadem práce na základě lékařského potvrzení plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.

V průběhu prvního pololetí bylo provedeno celkem 15 791 kontrol těchto uchazečů o zaměstnání, přičemž bylo zjištěno 4 307 porušení stanového režimu a bylo zahájeno více než 1 000 správních řízení. Z evidence uchazečů o zaměstnání bylo na základě kontrol vyřazeno 846 lidí.

Dále kontroloři provedli 20 075 sociálních šetření a 89 454 šetření v místě u žadatelů nebo příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Na základě těchto šetření Úřad práce ČR zamítl 375 nových žádostí a odejmul 740 již vyplácených dávek.

Od srpna 2014 až do června 2019 provedl ÚP ČR celkem 825 774 šetření.

Zdroj: www.hrmag.cz

5s2sql7q7dcrpip2ai6qv0gqq3