Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Aktualizovaný seznam agentur práce

18.4.2024
K 1.4.2024 musely stávající agentury práce doložit bezdlužnosti u 10 institucí (FÚ, Celní úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny). Dále musely agentury práce doplatit dalších 500 tis. Kč jako kauci na účet MPSV.

Aktualizovaný seznam agentur práce

K 1.4.2024 musely stávající agentury práce doložit bezdlužnosti u 10 institucí (FÚ, Celní úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovny) - tato povinnost se týkala i personálních agentur, tedy těch co práci zprostředkovávají, ale samy nikoho dočasně nepřidělují.
Dále musely agentury práce doplatit dalších 500 tis. Kč jako kauci na účet MPSV.

Těm personálním a pracovním agenturám, které tak neučinili včas, bylo odebráno povolení.

V tuto chvíli máme:

  • 954 agentur práce (k 31.3. jich bylo 1 167)
  • 1 395 personálních agentur (k 31.3. jich bylo 1 946 s tím, že velká část personálních agentur je současně i pracovních)


Aktuální seznam agentur je k dispozici na stránkách MPSV.  - zda je seznam konečný nebo ještě dojde k "dočištění" databáze nelze nyní 100% říct.

Agentura STUDENT s.r.o. povinnosti splnila a i nadále může práci zprostředkovávat i dočasně přidělovat zaměstnance k uživateli.

or8g8a091bi48mascb8lup3ah3