Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti za rok 2023 pro brigádníky Agentury STUDENT s.r.o.

Agentura STUDENT každý rok pro své brigádníky a brigádníky firem, pro které vede mzdy, připravuje informace a rady k ročnímu zúčtování a daňovému přiznání.

Opět se nám přiblížil termín provádění ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Daňová problematika je v České republice velmi složitá a komplikovaná, proto se Vám pokusíme podrobně vše popsat a vysvětlit některé pojmy.

Všechny informace potřebné k provedení zúčtování daně naleznete na této stránce. Pokud se Vám nelíbí složitost celého procesu, věřte, že se nelíbí ani nám. Bohužel s tím ale nic neuděláme, protože zákony této země jsou bohužel často tak složité a nesmyslné, že se v nich často nevyzná ani odborník či specialista... Děkujeme za pozornost.

Tým Agentury STUDENT s.r.o.

 

Co je to roční zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti?

Pokud jste v průběhu roku pracoval(a), je možné, že se Vám strhávala daň z příjmu - záleží na několika okolnostech, jako je výše příjmu, podpis prohlášení k dani pro uplatnění daňové slevy (tzv. růžový formulář) a další podmínky. Tato daň se dle uvedených podmínek rozděluje na zálohovou nebo srážkovou.

Pokud Vám byla sražena daň zálohová, je možné, že se Vám její část po provedení zúčtování za celý rok 2023 vrátí zpět.

Pokud Vám byla sražena pouze daň srážková, tak se roční zúčtování neprovádí - v rámci ročního zúčtování není srážková daň zohledněna. Lze podat daňové přiznání a zde je možnost vrácení části daně srážkové.

 

Kterých brigádníků se roční zúčtování týká?

 • O roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti může požádat do 15.2.2024 každý poplatník (zaměstnanec), který:
 • měl v roce 2023 příjmy jen od jednoho zaměstnavatele,
 • pobíral příjmy od více zaměstnavatelů, ale jednotlivé zaměstnavatele ve zdaňovacím období měl postupně za sebou,
 • podepsal u všech těchto zaměstnavatelů prohlášení k dani (růžový formulář pro slevu na daň),
 • nepodal a není povinen podat daňové přiznání.

Zde si stáhněte čistý formulář žádosti o roční zúčtování a vyplňte pouze hlavičku s osobními údaji a na druhé straně do kolonky "Za uvedené zdaňovací období" napište datum a vedle podepište.

 

Podmínky pro provedení ročního zúčtování:

 • O roční zúčtování si musíte požádat písemně nejpozději do 15.2.2024.
 • Zúčtování může provést pouze Váš poslední zaměstnavatel, kterého jste měli v roce 2023.
 • Spolu se žádostí přiložíte potvrzení o výši příjmů a sražených zálohách od předchozího zaměstnavatele za rok 2023, pokud jste jej měli, případně od všech předchozích zaměstnavatelů, u kterých jste v roce 2023 pracoval(a).
 • Přeplatek zálohové daně lze vrátit, pokud je vyšší než 50,-Kč (tedy alespoň 51,-Kč). Celkový vypočtený přeplatek daně Vám vrátí Váš poslední zaměstnavatel u kterého jste v roce 2023 pracoval a to nejpozději při zúčtování mzdy za březen (tj. v dubnu 2024 ve výplatním termínu).

 

Kdy nás nemůžete o roční zúčtování požádat:

 • Agentura STUDENT není Váš poslední zaměstnavatel v roce 2023 u kterého jste měl(a) podepsané Prohlášení k dani (růžový formulář pro slevu na daň), tj. roční zúčtování bude provádět Váš poslední zaměstnavatel v roce 2023.
 • Pokud jste v jednom nebo více kalendářních měsících uplatňoval(a) zálohovou daň u dvou nebo více zaměstnavatelů najednou - pak si musíte podat vlastní daňové přiznání sami, a to do 31.3.2024.
 • Pokud jste povinen(na) podat si běžné daňové přiznání - například proto, že jste v roce 2023 měl(a) příjem z provozované živnosti nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (z pronájmu apod.) vyšší než 20.000,-Kč.
 • V případě, že naši agenturu dle výše uvedených podmínek nebudete žádat o roční zúčtování daně z příjmu, ale budete ho provádět sami nebo prostřednictvím Vašeho nového zaměstnavatele, požádáte si u nás o vystavení POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘIJMECH - ideálně prostřednictvím emailu
 • Potvrzení o příjmech budou vyřizována postupně, na jejich vystavení potřebujeme několik dnů - nebudeme tedy tato potvrzení vystavovat na počkání, není to technicky možné. Potvrzení lze vystavit až po výplatním termínu za měsíc prosinec 2023, tj. nejdříve po 20.1.2024.
 • Zákonná lhůta pro vystavení potvrzení o příjmech je 10 dnů od podání žádosti, nenechávejte tedy žádost na poslední chvíli.

 

Podání vlastního daňového přiznání

 • Vlastní daňové přiznání si musí podat všichni, kteří nemohou požádat posledního zaměstnavatele v roce 2023 o roční zúčtování.
 • Daňové přiznání si musí poplatník podat sám/a na finanční úřad dle místa trvalého bydliště.

 

Formulář pro žádost o roční zúčtování - zde.
Formulář pro žádost o roční zúčtování - vyplněný vzor.
Čestné prohlášení na období ve kterém jste nepracoval/a. - zde.
Přehled dokumentů, které je třeba k ročnímu zúčtování dodat, pokud se vás týkají naleznete zde.

Zaslání žádosti o vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech emailem - zde.

s7dospuoe6v0vhlgk4dflkfpe2