Agentura STUDENT
Pavel Bláhovec
Zadarmo v Google play
Nainstalovat

Testování zaměstnanců

Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví (dostupné zde) platí od 17. 1. 2022 povinnost testování zaměstnanců.

Od kdy se testuje?

  • Testy jsou nově povinné od 17.1.2022 (do té doby se testuje dle starého mimořádného opatření).

Kdo se nemusí testovat?

  • zaměstnanec, který v posledních 72 hodinách absolvoval negativní PCR test - předložení potvrzení o absolvování.
  • zaměstnanec, který v posledních 24 hodinách absolvoval negativní Antigenní test provedený zdravotním pracovníkem - doložení potvrzením o absolvování.
  • zaměstnanci, kteří se pravidelně testují u jiného zaměstnavatele - doložení potvrzení od jiného zaměstnavatele, že vás pravidelně testuje ideálně s uvedením kdy testy probíhají
  • zaměstnanci, kteří prodělali v posledních 30 dnech covid a byl jim zjištěn skrze pozitivní PCR test (nikoliv jen antigenním). Výjimka platí 30 dnů od pozitivního PCR testu. 

Kdo se testuje?

  • Všichni ostatní zaměstnanci bez ohledu na posilující dávku očkování, protilátky atd. Výjimku mají jen výše uvedení v důsledku předložení jiného testu.

Kdo testuje brigádníky?

  • Provozovatel pracoviště - tedy společnost, ke které jste přiděleni k výkonu práce a nikoli agentura. Agentuře práce výsledky nezasílejte - vše řešíte na pracovišti.

Co když bude test pozitivní?

  • Pokud bude test pozitivní, musíte to ihned sdělit vedoucímu, který vás testoval nebo jinému kompetentnímu vedoucímu. Následně nastupuje 5 denní karanténa - bližší informace poskytne váš lékař.
  • Informaci o pozitivním výsledku testu zašlete na agentura@student.cz s informací: Jméno, příjmení, datum narození, datum provedení testu, kde byl test proveden (prodejna).

Testování bude ukončeno dne 18.2.2022 - poslední testovací den.

Prosím, dodržujte pokyny vedoucích pracovníků a na vyzvání test absolvujte. 

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto mimořádného opatření.

František Jareš

mthr2d13fhbget2damjoukuf41